Är du intresserad av att delta i forskning?

Vi bedriver många projekt vid Bragée Kliniker

Vi har många pågående forskningsprojekt vid vår klinik, till en del välkomnar vi också deltagare som ej är inskrivna vid kliniken, och då informeras allmänheten under denna rubrik.

För närvarande gäller det studien ME-PRO där vi söker friska personer som vill bidra till ökad kunskap om sjukdomen ME/CFS, mer information finns här.

I övrigt pågår många projekt där vi rekryterar intresserad från våra patient-databaser, d.v.s. personer som deltagit i rehabilitering eller är inskrivna vid ME-Center.