Arga doktorn mot nya mål

Patienterna har rätt - gång på gång

Patienternas rätt och rätten att bli lyssnad på, det ligger Björn Bragée varmt om hjärtat. 2013 blev han "Arga doktorn" med hela svenska folket i en egen TV-serie.

--- först publicerat 2017 ---

Några år tidigare hade han själv varit arg patient och upplevt hur det var när vården inte lyssnade.

Den gången handlade det om smuts på sjukhusen. Det blev offentlig debatt, som ledde till en TV-serie, där Björn ledsagade patienter som blivit misshandlade i vården och hjälpte dem att få diagnos, svar på sina frågor och bli tagna på allvar. Du kan se klipp från serien här.

Som smärtläkare har Björn Bragée alltid kämpat för just smärtpatienternas rätt till diagnos och bra behandling.  

- När jag började som läkare var det ingen som brydde sig om dem med långvarig värk, berättar han. De ansågs gnälliga och man visste inte vad man skulle göra med dem. Det har blivit bättre nu, men är inte bra, det finns fortfarande mycket att lära ute i vården om det här området.

Idag kämpar Björn Bragée också för de som har ME/CFS. Det är en grupp som idag ofta blir ifrågasatta och kan till exempel erbjudas terapi, fast de själva känner att det är fysiskt fel på dem. 

- Men det är uppenbart att patienterna får rätt, gång på gång, säger han. De fick rätt om amalgamsjuka. De fick rätt om fibromyalgi. Nu pekar allt på att de får rätt om ME/CFS.

2014 startade Björn Bragée, tillsammans med hustrun Britt Bragée, disputerad fysioterapeut, Bragée kliniker. Tidigare drev de smärtkliniken Kronan i Stockholm. De var båda på gränsen till pensionsålder men bestämde sig för att satsa för fullt på en ny klinik.

- Landstingets nya avtal för multimodal rehabilitering för långvarig smärta och utmattning (MMR2), var helt enkelt för lockande för att vi skulle avstå. Vi kände att här fanns chansen att göra något verkligt bra och den ville vi ta!