De starkaste läkemedlen ger ingen effekt vid ryggvärk

Morfin eller sockerpiller lika effektiva vid nack- och ryggsmärta

Den slutsatsen drar en grupp forskare från Australien i en helt ny artikel i den världsledande tidskrifter "The Lancet".

Man gav försökspersoner med akut nack- eller ryggsmärta endera overksamma sockerpiller (placebo) eller det starka läkemedlet Oxykodon, men vare sig försökspersoner eller personalen eller utvärderarna visste vilka som fick vad, en så kallad trippel blind studie.  Båda grupperna fick också samma rekommenderade behandling i övrigt. Det var ingen liten ansats, utan över 300 personer studerades under en studie som pågick i sex år. 

Resultatet blev att man efter sex veckors behandling hade samma smärtlindring, med den lilla skillnaden att gruppen med morfinläkemedel fick fler biverkningar. Forskarna drar den självklara slutsatsen att man inte bör använda morfinmedel vid ospecifik nack- och ryggsmärta.

Vår kommentar

Ja, det stämmer bra med vad smärtläkare har som erfarenhet. En väldigt viktig sak som inte tas upp är vilken typ av smärta patienterna hade. Är det nervsmärta är det väl känt att morfin har sämre effekt, är det en del av mer allmän spridd smärta, så kallad nociplastisk smärta likaså. Då är det andra typer av läkemedel och behandlingar som är effektivare. Är det ren skadesmärta, exempelvis akut ryggskada borde det ändå bli så att morfin slår placebo. Men då får man å andra sidan risk för tillvänjning. Någon sådan gruppering har dessa forskare inte gjort.

Alla patienter med nack och ryggsmärta skall därför, särskilt om det blivit långvarigt bedömas av smärtläkare som kan råda om riktade behandlingar ock läkemedel och göra undersökningar som visar arten av smärta.