Du har rätt att söka öppenvård i hela landet

Patientlagen gäller

Man har rätt att söka mottagningar, som smärtvård, överallt i landet. Man kan alltså bo i Stockholm och söka vård i Umeå eller Malmö

Patientlagen är mycket tydlig, man har rätt att söka sin personligt valda vård överallt i Sverige oavsett var man bor. Finns det remisskrav så gäller de. Den patientavgift man betalar är den som gäller i den sökta regionen.  Man får betala resa och uppehälle själv, om man inte har en specialistvårdsremiss utfärdad från det sjukhus/läkare som den egna regionen bestämt, Då står ens hemregion för billigaste färdsätt och uppehälle. Vårdgarantin gäller dock inte om man kommer från annan region.

Det är din rätt att välja som lagen skyddar. Kanske vill du komma till en mottagning som du har respekt för, kanske har du barn eller föräldrar på den valda orten. Man behöver inte ange varför man vill välja. I vår lista ser du remisskrav, det är oftast möjligt skriva en egenremiss som gäller lika som en läkaremiss.  Det är också bra att veta att det kostar inte din läkare något att skriva en remiss till andra regioner som gör upp sins emellan om kostnaderna. 

Och det är inte tillåtet för läkare att ta upp kostnadsfrågan, det är ditt behov och din vilja som skall gälla.

Om du får trassel i dessa självlara rättigheter kan du vända dig till patientnämnden i din region.