Feldenkraismetoden kan hjälpa vid Parkinsons sjukdom

Erfarenhet och forskning

Feldenkrais-metoden är en rörelseterapi som erbjuder hopp och förbättringar för patienter med Parkinsons sjukdom. Genom att fokusera på medveten rörelse och kroppens naturliga mönster, kan metoden bidra till att förbättra balans, koordination och rörlighet. 

Detta är också visat vetenskapligt. En omfattande studie visade att Parkinson-patienter som deltog i 50 sessioner med Feldenkrais upplevde: · 

  • Minskad gångtid: Patienterna genomförde gångtestet på betydligt kortare tid jämfört med kontrollgruppen.
  • Förbättrad balans: Deltagarna visade tydliga förbättringar i balans och postural stabilitet. 
  • Ökad rörelseförmåga: Förmågan att utföra dagliga aktiviteter och komplexa rörelser ökade markant. 
  • Positiva Effekter på Livskvalitet Feldenkrais-metoden hjälper inte bara till att förbättra fysiska funktioner, utan främjar även ett bättre emotionellt välbefinnande. Patienter rapporterade en känsla av ökat välmående och en förbättrad livskvalitet genom regelbunden träning med metoden. 

Feldenkraismetoden innebär enkel och rolig träning: Övningarna är både lätta och roliga att utföra, vilket gör dem idealiska för regelbunden träning. Metoden integrerar både fysiska och känslomässiga aspekter, vilket gör den till en holistisk lösning för Parkinson-patienter. 

On du vill ha tillgång till denna  metod i rehabilitering, kontakta oss så vi kan förbereda resurser. Det behövs en läkarremiss för neurologisk rehabilitering.