Fibromyalgi - vanligaste orsaken att få rehabilitering

"Fibro" - värk och trötthet

Det finns hjälp och rehabilitering att få när man har fibromyalgi, ont och värk, trötthet och symtom som vi förklarar här. Välkommen!

Om man förstår orsakerna blir det lättare att förstå vad man skall göra, både som patient och behandlare. Vi har många års erfarenhet och har mött tusentals patienter som förbättrats - och inte sällan blivit bra. Och diagnosen är den vanligaste i all smärtrehabiltering, hos oss, i annan specialistrehabilitering och i primärvårdsrehabilitering.

Hur vet man att det är fibromyalgi?

 • Om man har ont på många ställen i kroppen och har haft det mer än tre månader 
 • Om man ofta är trött med sömnstörningar 
 • Om man har svårt att koncentrera sig 

då kan man misstänka att det rör sig om fibromyalgi 

Vilka ställen brukar man ha ont på?

 • Rygg och nacke 
 • Skuldror och armar
 • Axlar och bröst 
 • Händer och fötter 
 • Höfter och ben 

Hur länge varar det? 

För de allra flesta varar symtomen över lång tid, och kan till och med förvärras. Livslånga besvär är inte ovanligt 

Vad är det som är fel i kroppen? 

Länge förstod man inte vad de ständiga smärtsignalerna berodde på, man ansåg att smärta är en obehaglig sensation, men man visste inte mer. Men den modellen räcker inte till för att förklara allt om smärta.

Inte förrän magnetkameran uppfanns på 90-talet blev det egentligen möjligt att förstå hur det fungerade, för då kunde man faktiskt se smärtnätverken lysa upp hjärnan. Det man då förstod var att smärtan är till för att skydda dig och att det är hjärnan som utlöser den. Och smärtan handlar om allt som hjärnan bedömer som farligt. 

För det är hjärnan som styr över det här systemet och ständigt är på gång med att beskydda dig. Och det gör den med smärtsignalerna. Till slut kan det bli för mycket, systemet överaktiveras och då drabbas kroppen av de olika symtomen.   

Varför har just jag fått fibromyalgi? 

Man vet än så länge inte säkert, men några troliga orsaker är 

 • Ärftlighet: Någon längre tillbaka i din familj hade också fibromyalgi - fast då kanske det kallades hysteri eller neurasteni om det var länge sedan. 
 • Infektioner: Det finns sjukdomar som kan utlösa eller förvärra fibromyalgi. 
 • Fysiskt eller emotionellt trauma: en fysisk händelse, som en bilolycka, eller emotionell stress vid svåra händelser, särskilt om det sker i barndomen 

Finns det några effektiva behandlingsmetoder?

Man har i forskningen letat länge efter andra metoder än mediciner, som ju lindrar men knappast botar. Vi har själva som forskningsklinik varit med om att ta fram världens första godkända läkemedlet för fibromyalgi, milnacipran.

Man har prövat terapi, som t ex KBT, som visat god effekt, men tyvärr ganska kortvarig. Bäst resultat har man fått av hälsoutbildning kombination med olika behandlingsmetoder och samarbete mellan specialister inom olika professioner, läkare, fysioterapeuter, psykologer osv. 

Det finns studier som visar betydande förbättringar i smärta, trötthet och livskvalitet hos patienter som följer en behandlingsplan som inkluderar medicinering, fysioterapi och psykologisk stöd. 

Så varför skulle det vara bra för mig att gå i rehab? 

När du går i multimodal (=många professioner) rehabilitering får du alla de ingredienser som hittills visat sig ge bäst resultat, enligt svaret ovan. Bragée rehab har dessutom ytterligare några bidrag såsom arbetsterapeut och dietist. Vi har utvärderat våra resultat både strax efter och längre tid efter rehabavslutningen.

Resultaten har visat att de förbättringar som deltagarna visat vid avslutad rehab, också har ytterlgare förbättrats efter ett år och efter två år. Efter rehabilitering på Bragée Rehab uppger 84% att de nu kan hantera sin livssiutation bättre med högre livskvalitet.

Hur kan jag delta om jag inte orkar åka till kliniken så lätt, eller om jag bor på en annan ort? 

Då finns möjligheten att delta hemifrån genom att vara uppkopplad på dator eller telefon. Detta har också visat sig ge mycket goda resultat. Läs mera om detta här.