Videokurs för dig som vill förstå långvarig smärta 1-7

Lär som proffsen

I  det här programmet,  vänder vi oss till proffs och de mer intresserad som vill ha en aktuell genomgång av vad långvarig smärta är och hur den behandlas. Kursen har sju avsnitt med var sin övning.

Våra "smärtkurser" vänder sig till de mer intresserade, och vårdproffs. Vi har också en mer behandlingsinriktad kurs vi kallar för "patientkurs".  I denna kurs "vad är smärta" leder smärtspecialisterna Björn och Britt Bragée dig igenom följande tema:

1. Vad är smärta? (länk till startsidan) 

Hur kan man definiera smärta? Går det överhuvudtaget? Vilka är de vanligaste smärt-tillstånden? Hur kan vi säga att smärta är ett underbart skydd? Och var i kroppen och nervsystemet blir skadan en smärtsam upplevelse oftast?  

2. Hjärnan skyddar oss mot hot

Hur kan det komma sig att vi har olika ont av samma skada, och att vi till och med kan få äkta smärta utan skada, eller för all del - svåra skador utan smärta? Vi förklarar detta med vetenskapens senaste upptäckter om hur de omedvetna lagren i hjärnan styr vad som ska ge smärta och inte. Vi visar att tidigare svåra upplevelser, olycksfall och trauma spelar stor roll. Du får får handfasta råd och övning om hur man kan påverka hjärnans felaktiga tolkning att smärta behövs även när skadan är läkt eller inte ens funnits 

3. Du har rätt att få smärtdiagnos

Har du fått en diagnos som du förstår och är relevant för din smärta? Du har rätt till det! I den här vdeon förklarar hur viktigt det är att förstå vilken TYP av smärta du har. Det finns tre huvudtyper som den professionella smärtvården använder.Vilken har du? Nociceptiv, Neuralgisk eller Nociplastisk. Lugn, vi förklarar begreppen på ett lättförståeligt sätt. 

4. Psykisk smärta finns knappt!

Hur kommer det sig att patienter med smärta ofta får höra att det nog är psykiskt när samtidigt vetenskapen klart visar att det är rmycket sällsynt. Och vilken betydelse har svåra upplevelser tidigt i livet - och senare. Vad är PTSD?  Och vilka psykologiska behandlingar kan vi rekommendera, och när i behandlingen? 

5. Varför kan man få så många andra symptom vid smärta?

I  det här avsnittet avfärdar vi begreppet medicinskt oförklarliga symptom, och ger en förklaring! Vi beskriver lättfattligt det nervsystem vi inte kan styra med viljan, det autonoma. Och vilka stora konsekvenser det ställer till med vid smärta. Vi berättar om några av alla samtidiga symptom man kan ha och som dirigeras av det (mindre?) sympatiska nervsystemet. 

6. Hjärnan och smärtsystemet är plastiskt

I det här avsnittet förklarar vi vad vi menar med att vi är plastiska och kan omforma hjärnan till det bättre vid smärrta. Och varför det blir knepigt med minnet när man har ont.  Vilken typ av övningar är bäst? 

7. När hjärnan gissar - rätt eller fel

I det här avsnittet förklarar vi vad vi menar med att vi är hjärnan gissar. Gissar på vad? Och vad har det med smärta att göra? Prediktioner kallas det i vetenskapen.

Alla avsnitten hittar du här