Så kan hjärnan "mirakelväxa"

Slutar inte förändras

Tidigare tänkte man sig hjärnan mer eller mindre som en maskin, som var färdig vid fem års ålder och därefter började försämras. Nu vet vi att vi istället har möjlighet att koppla om hjärnans nervkretsar.

Resultaten av de senaste årens hjärnforskning öppnar nya möjligheter att behandla allt från stroke till tvångssyndrom, ångest och depression.

Här är några exempel på nya lärdomar om hjärnan som hittills kommit fram i många olika studier:

  • För mycket stress kan vara skadligt, inte bara för hjärta och kärl, men också för din hjärna. Nyligen genomförda studier visar, att när stresshormon (kortikosteroider) ökar, minskar hjärnans tillväxt (neurogenes). I själva verket kan kronisk stress krympa hjärnan så att det blir svårt att lära sig ny information eller ens behålla de kunskaper du redan har.
  • Nytt lärande sker sannolikt bäst när hjärnan har är lagom emotionellt uppvarvad. För mycket stänger av hjärnan, och för lite distraherar hjärnan och den blir lat.
  • Aerob träning (när man inte får mjölksyra) är bland det bästa man kan göra för sin hjärna - i alla åldrar! Sådan träning ökar en faktor (BDNF, brain-derived neurotrophic factor), som ökar hjärnans tillväxt, nervförbindelserna och den övergripande funktionen i hjärnan. Hjärnan "mirakelväxer".