Neurosomatiskt synsätt i ny bok om smärta och stress

Britt Bragée omsätter teori till klinisk praktik

Britt Bragée tycker om hjärnor, som du ser. Och den behandling som används på Bragée rehab, riktar sig direkt till hjärnan. Det är bästa vägen till att påverka och förändra hjärnan är kroppen, menar Britt.

Därför är Kroppen först titeln på Britt Bragées nytänkande lärobok om kroppslig behandling av obalans i nervsystemet. Den är riktad till fysioterapeuter och psykologer och bygger på hennes egen långvariga erfarenhet och studier. Britt startade, tillsammans med sin man Björn, Bragée rehab, hon har uNär Kroppenndervisat på Karolinska Institutet, är fil. dr. och leg. fysioterapeut med inriktning mot psykosomatik och psykiatri, forskar och har en mastersexamen i gestaltpsykoterapi.  

- Under åren har jag skaffat mig flera utbildningar i hur man ska förstå och använda sig av kroppens uttryck. Jag är feldenkraispedagog och utbildad i Somatic experiencing, en metod för traumabehandling med kroppen som utgångspunkt. Min egen forskning är inriktad på utbrändhet och kroppens mening, berättar Britt.

Britt har alltid varit mycket aktiv i att uppdatera och utbilda anställda och kollegor i vården, i dagens snabbt växande forskningsfält om hjärnan, nervsystemet och framför allt kroppens roll i behandlingen. Hon omsätter teoretisk kunskap i praktiskt behandlingsarbete och gör den tillgänglig. Hon har skrivit flera böcker, bland annat en lättillgänglig självhjälpsbok, som heter När kroppen säger ifrån. Den innehåller vägledning och övningar för att arbeta med sig själv och finns att köpa i receptionen på Bragée rehab.