Utmattning - ni är viktiga - kunskap för närstående nr 2

Självmedkänsla och Pacing

PSYKOLOGEN och ARBETSTERAPEUTEN berättar om de nya idéer och praktiska förhållningssätt som våra deltagare förväntas ta till sig och omsätta i sin vardag. Och behöver hjälp med av sin omgivning!

2. Peggy Enquist och Helena Eklund, psykolog respektive arbetsterapeut, berättar om två viktiga verktyg i rehabiliteringen, självmedkänsla och pacing.