Utmattning - om skedteorin- kunskap för närstående nr 4

Fördela aktiviteter - en film

SKEDTEORIN ("THE SPOON THEORY") är ett mycket användbart sätt att tänka för att fördela aktiviteter och hushålla med sin energi. Här finns en kort film som visar hur du kan göra.

4. Skedteorin ("The Spoon Theory"). Här visar arbetsterapeuterna Anna Hurtig och Ida Nilsson ett praktiskt tänkesätt för att hushålla med sin energi.