Gott bemötande är viktigt för resultat av behandling

En bro av förtroende

Vad är ett gott bemötande? Det är ämnet för vår fysioterapeut Josefine Kronstrands magisterstudie.

Att Bragée hade ryktet att ge gott bemötande var en av anledningarna till att jag sökte mig hit, berättar hon när hon presenterade sin studie på vår klinikdag.
I studien fördjupar hon vetenskapen om bemötande genom att djupintervjua deltagare.
Vad upplever ni som ett gott bemötande? Josefine vaskade fram sex huvudpunkter, här är några:
1. Att det ska börja bra – många har dåliga erfarenheter och det får stor betydelse om man kan känna det bra redan av att kliva fram till receptionen!
2. Ett ömsesidigt närvarande – att båda parter känner av varandra, lyssnar och det uppstår en kontakt.
3. Bli bemött med respekt – att behandlaren inte har förutfattade meningar och att hen lyssnar utan att döma.
4. Att det finns en röd tråd – inte bara i kunskapen som förmedlas utan i att bli sedd hela vägen och kunna få en vänlig puff i rätt riktning när det behövs.
5. Att se helheten – att få hjälp att få ihop de olika pusselbitarna och att både kropp och känslor får ta plats.
6. Att staka ut en riktning – ett citat från en av intervjupersonerna beskriver det så här: ”Men i det så räknade han också upp hur man skulle jobba för att det ska bli bättre och att det kommer att bli bättre. Så att det samtalet både var liksom jävligt jobbigt faktiskt…att jag måste tänka om så totalt på något sätt i hur jag förhåller mig till min nuvarande hälsa…men ändå så gick jag från samtalet med väldigt mycket, väldigt stark känsla av hopp och tilltro. Och det var rätt coolt.”
Studien har namnet ”Att bygga en bro av förtroende” och Josefine konstaterar att ett gott bemötande inte bara är en viktig ingrediens, utan att det är en betydelsefull del av rehabiliteringen!
Vad säger du själv, håller du med?
Nu jobbar vi vidare med detta och Josefine har fått i uppdrag att introducera alla nyanställda i vad som är viktigt när man bemöter deltagare och patienter!