Sensitisering

Smärt- och stressystemet kan bli överaktiva

Att få en riktig diagnos på sin smärta är ett viktigt led i att börja bli bättre. Sensitiserad smärta har sina egna behandlingsmetoder.

Många som kommer till oss - de flesta - får en diagnos som visar att smärtan är utbredd i hela kroppen, eller flyttar runt i kroppen. Hela kroppen kan ha blivit känslig och reagerar med smärta på nästan all beröring.

Det kallas att smärtan har blivit "sensitiserad", eller att man har en "störd smärtmodulering".

Det kan vara svårt att förstå varför det gör så ont i kroppen. Det finns ju ingen skada? Eller gör det det? Det fanns ofta en, eller flera, skador från början. Men smärtan gick inte över utan den bredde ut sig istället... Omgivningen kanske tycker att man har blivit gnällig och ibland känns det som om sjukvården tycker det också, när de inte kan hjälpa. Då är det lätt hänt att också bli nedstämd och börja tvivla på sig själv.

För dig som har fått någon av de här diagnoserna är det mycket viktigt att förstå vad de innebär. Det är också en viktig diagnos inför rehabiliteringen. Diagnosen innebär att ditt smärtsystem har förändrats på det sättet, att det överreagerar på kroppsliga signaler och mycket lättare omvandlar dem till en smärtupplevelse. 

Det är viktigt också att komma ihåg att detta inte är inbillning, utan en fysiologisk process, där själva smärtsystemet har fått lättare för att "skapa" smärta och kan omforma många slags input i systemet till smärtsignaler. Ofta är också stressystemet överaktivt.

Med denna förändring och den påfrestning som det innebär, följer också en hel del andra symptom, som störd sömn, trötthet dagtid, låg energi, dåligt humör, oro eller ångest, nedsatt minne och koncentration, en sjukdomskänsla som vid influensa, med mera.

Under rehabiliteringen kommer du att få utbildning i detta och i vårt program har vi framför allt fokus på denna delen av dina problem, det vill säga att fokus ligger på att minska känsligheten i ditt smärt- och stressystem och därmed minska följdverkningarna.