Muskelvärk och ont i hela kroppen - stressystem i obalans

Fibromyalgi och sensitisering

Att få en riktig diagnos när det gör ont överallt är ett viktigt led i att börja bli bättre. Överaktiverad smärta har sina egna behandlingsmetoder.

Många som kommer till oss - de flesta - får en diagnos som visar att smärtan är utbredd i hela kroppen, eller flyttar runt i kroppen. Hela kroppen kan ha blivit känslig och reagerar med smärta på nästan all beröring. Hur kan det ha blivit så?

Det man måste förstå är att smärta är en varning från hjärnan att man måste vara på sin vakt, kanske dra sig undan. Om man är i en situation där hjärnan ofta uppfattar hot, behöver den varna alltmer med smärta. Då kan den efterhand bli överaktiv, och börja smärtsignalera vare sig det behövs eller ej.

Då går smärtan inte över utan breder ut sig istället... Omgivningen kanske tycker att man har blivit gnällig och ibland känns det som om sjukvården tycker det också, när de inte har någon hjälp att ge. Då är det lätt hänt att man blir nedstämd och börja tvivla på sig själv. Men så småningom får man troligen någon diagnos som  till exempel fibromyalgi, whiplash, stressutlöst smärta.

För dig som har fått någon av de här diagnoserna är det mycket viktigt att förstå vad de innebär. Det är också en viktig diagnos inför rehabiliteringen. Diagnosen innebär att ditt nervsystem har förändrats på det sättet, att hjärnan överreagerar på kroppsliga signaler och mycket lättare omvandlar dem till smärtupplevelser. Självklart är detta inte inbillning, utan en fysiologisk process.

Fibromyalgi innebär utbredd smärta, trötthet och ömhet i minst 11 av 18 punkter enligt ett protokoll byggt på åratals erfarenhet och använt i forskning.

Med denna förändring och den påfrestning som det innebär, följer också en hel del andra symptom, som störd sömn, trötthet dagtid, låg energi, dåligt humör, oro eller ångest, nedsatt minne och koncentration, en sjukdomskänsla som vid influensa, med mera.

Under rehabiliteringen kommer du att få utbildning i detta och i vårt program har vi framför allt fokus på den här delen av dina problem. Fokus ligger på att minska känsligheten i ditt smärt- och stressystem och därmed minska överreaktionerna och följdverkningarna.