Tåliga kvinnor och känsliga män?

fundera på den...

Kvinnor framställs som känsliga och förväntas lära sig att anpassa sitt liv till smärtan. Män beskrivs som smärttåliga och förväntas söka efter orsak och behandling av sin smärta. Var sker detta?

Jo, i forskningen om långvarig smärta! 77 vetenskapliga artiklar har undersökts ur ett genusperspektiv. Men studien gav oväntade resultat också, som att män med svagt känslomässigt stöd hade dubbelt så stor risk att utveckla frekvent smärta, som män med starkt stöd. Emotionalitet brukar annars förknippas med kvinnlighet, skriver författarna. 

Vi kan bara konstatera att fördomar finns också i vården och tackar för att det belyses.