Vårdlöftet

I patientlagen finns nedskrivet de skyldigheter som vården har. Björn Bragée har skrivit om dem i form av ett löfte från vården till dig.

I våra rehabprogram undervisar vi deltagarna om deras rättigheter i vården. De har sin grund i patientlagen och de skyldigheter som vården har. Ibland får jag också anledning att upplysa i media om denna för sjukvården tvingande, men faktiskt ganska okända lag. Så jag skrev om den till ett litet löftesbrev till Sveriges alla patienter, ett löfte från vården till dig, som alltså finns stadgat i lagen! Hos oss ska detta gälla till 100 procent.

Vårt vårdlöfte till dig som drabbats av sjukdom

Vårt mål med sjukvården är att bidra till din goda hälsa, och att du får vård på lika villkor som envar i folket…

Vi ska ge dig din vård med respekt för din värdighet, på samma sätt som för alla andra, oavsett ställning, tro eller tillhörighet.

Du som har störst behov skall också ha företräde till vården, och den skall vara omsorgsfull, av god kvalitet i enlighet med både vetenskap och vår erfarenhet.

Oavsett hur du mår skall du få omedelbar hjälp, det står i vår lag. Det är så viktigt att vi GARANTERAR dig detta, och vi kommer också berätta om var du kan få sådan vård utan kostnad om vi inte kan ge den. Det kallar vi vår vårdgaranti. Du skall till exempel få kontakt med oss samma dag, och besök inom en vecka, och skall du till specialist ordnar vi det inom 90 dagar, här i Stockholm fortare ändå, på 30 dagar.

Det är väldigt viktigt för oss att berätta om din diagnos, och var du kan få hjälp, vilka hjälpmedel det finns och när du kan få din respektfulla vård. Självklart kommer vi att berätta för dig hur vi tror din sjukdom kommer att utvecklas, och om det finns risker eller biverkningar av det vi föreslår som hjälp. Om vi känner oss osäkra kommer vi kontakta andra vårdgivare, och berätta om din möjlighet att genom Försäkringskassan få vård i alla stater i Europaunionen, Norge och till och med Schweiz

Om du legat på något av våra sjukhus, lovar vi dig berätta om hur vården utanför fungerar, vem som är din fasta vårdkontakt och hur vi skall samordna vår vård.

Och glöm inte att vi lovar göra detta på ett sätt som gör att du faktiskt förstår, sjukvårdsspråket kan ju vara knepigt, och svenska språket också. Vi kontrollerar helt enkelt att du förstått.

Det finns annat som är viktigt för oss också, till exempel att aldrig göra något med dig som du själv inte vill, och diskutera all vård tillsammans i vårt gemensamma projekt för din goda hälsa.

Välkommen till svensk sjukvård, det här är så viktigt att allt finns i lagen, skall du veta. Det kan vi berätta mer när vi ses!