Vanliga behandlingsmetoder i neurologisk rehabilitering

En bred ansats till din hjälp

Vanliga Behandlingsmetoder i Neurologisk Rehabilitering

Neurologisk rehabilitering är en omfattande vårdprocess som syftar till att hjälpa patienter med neurologiska sjukdomar eller skador att återfå och förbättra funktion och livskvalitet. Här är en översikt över vanliga behandlingsmetoder som används inom neurologisk rehabilitering:

1. Fysioterapi

Fysioterapi är en grundläggande del av neurologisk rehabilitering och fokuserar på att förbättra rörelseförmåga, styrka, balans och koordination. Vanliga tekniker inkluderar:

 • Rörelseövningar: För att förbättra rörlighet och minska stelhet.
 • Kroppskännedomsövningar och kontroll
 • Feldenkraismetoden
 • Styrketräning: För att öka muskelstyrka och uthållighet.
 • Balans- och koordinationsträning: För att förbättra stabilitet och minska fallrisken.
 • Gångträning: För att återställa gångmönster och gångförmåga.
 • Yoga och meditation: För att förbättra fysisk och mental hälsa.

2. Arbetsterapi

Arbetsterapi hjälper patienter att återfå självständighet i dagliga aktiviteter (ADL). Vanliga metoder inkluderar:

 • Träning i dagliga aktiviteter: Hjälp med att åter lära sig att utföra grundläggande uppgifter som att klä på sig, äta och personlig hygien.
 • Anpassning av hem och arbetsmiljö: Rekommendationer för att göra hemmet och arbetsplatsen säkrare och mer tillgängliga.
 • Användning av hjälpmedel: Tillhandahållande av verktyg och tekniker för att underlätta vardagen.

3. Logopedi

Logopeder arbetar med patienter som har svårigheter med tal, språk och sväljning. Behandlingsmetoder kan inkludera:

 • Talträning: Förbättring av artikulation och röststyrka.
 • Språkbehandling: Övningar för att förbättra språkförståelse och uttrycksförmåga.
 • Sväljträning: Tekniker för att förbättra sväljningsfunktion och minska risken för aspiration.

4. Neuropsykologi

Neuropsykologer hjälper patienter med kognitiva och beteendemässiga problem. Behandlingsmetoder inkluderar:

 • Kognitiv rehabilitering: Övningar för att förbättra minne, uppmärksamhet, problemlösning och andra kognitiva funktioner.
 • Psykologiskt stöd och terapi: För att hantera känslomässiga och beteendemässiga problem, inklusive ångest, depression och stress.

5. Medicinska Behandlingar

Medicinska behandlingar kan inkludera:

 • Läkemedel: För att hantera symptom som muskelspasticitet, smärta, kramper och andra neurologiska problem.

6. Rådgivning och Stöd

Patienter och deras familjer kan också dra nytta av:

 • Undervisning om diagnoser och behandlingar
 • Psykosocialt stöd: Rådgivning och stöd för att hantera de emotionella och sociala aspekterna av en neurologisk sjukdom.
 • Gruppterapi och stödgrupper: Möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer.

7. Alternativa Behandlingar

Vissa patienter kan också dra nytta av komplementära och alternativa behandlingsmetoder, såsom:

 • Akupunktur: För smärtlindring och förbättrad välbefinnande.
 • Massage: För att minska muskelspänningar och främja avslappning.

Kontakt och Mer Information

För mer information om tillgängliga behandlingsmetoder och resurser, kontakta din närmaste vårdcentral eller neurologiska klinik i Region Stockholm. Du kan också besöka Region Stockholms hemsida för ytterligare resurser och kontaktuppgifter.

Vi är här för att stödja dig genom din rehabiliteringsresa och hjälpa dig att uppnå bästa möjliga återhämtning och livskvalitet.

Din läkare är mycket välkommen med remiss till oss.