Vanliga frågor: Utmattningsprogrammet

Patientavgift gäller

Behöver jag läkarremiss?

Först måste du söka hjälp på din vårdcentral eller företagshälsa. Där gör de en medicinsk bedömning, utesluter andra skäl till trötthet och erbjuder grundläggande stresshantering. Om utmattningen inte läker ut kan du behöva en mer omfattande rehabilitering. Då skriver din läkare eller psykolog en remiss till oss. Vi tar även emot egenremisser, men då behöver vi stämma av med dig vilken hjälp du sökt och vilka insatser som är gjorda.

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

OBS: Regionen har infört en enhetlig avgift på 400 kronor på uteblivna besök i vården utan giltigt skäl. Bragée kliniker är skyldiga att följa regionens beslut. Lämna återbud om du inte kan komma på ett bokat besök! Frikort gäller ej. Nu kan du även se dina bokningar på 1177. Återbud sker via vår telefonservice 08-545 888 75 eller 1177

Vad är egenremiss?

Det innebär att du kan skriva din egen remiss till oss, direkt på 1177.se, genom att leta rätt på vår mottagning (sök på "brag" så slipper du krångla med é i bragée)  Du kan också skriva ut och fylla i ett frågeformulär och skicka till oss.  Egenremiss för utskrift

Hur långa är väntetiderna?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket. Om vi, utifrån vad vi kan läsa i remissen, bedömer att vi kan hjälpa dig, börjar vår kontakt med att du får en tid för ett första kartläggande samtal. Nästa steg blir att också träffa läkare, fysioterapeut och psykolog. Först därefter tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver bara träffa en läkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

Vad hindrar dig mest i ditt arbete, dina studier eller annars i livet? Är det hjärntrötthet och utmattning som hindrar eller är det framför allt smärta och värk som hindrar? Vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig avgörs under bedömningsdagen, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera frågan med dem.

Kan jag jobba samtidigt?

Det är i regel svårt - programmet och den personliga förändringsprocessen kan vara både fysiskt och emotionellt påfrestande, och du kan få ett ökat behov av tid för vila och återhämtning, särskilt de första veckorna. Rehabiliteringsprogrammet för utmattning riktar sig främst till de som varit helt sjukskrivna en tid och som först provat rehabiliteringsinsatser på vårdcentral, inom psykiatrin eller företagshälsan, men där läkningen saktat in eller kanske helt avstannat. Om du inte varit sjukskriven alls, så bör du först söka hjälp på vårdcentral eller företagshälsa. Om du tidigare varit helt sjukskriven på grund av utmattning, men nu arbetar deltid, så kan du behöva återgå till hel sjukskrivning under programmet.

Vad säger Försäkringskassan?

Försäkringskassan har regler att följa. Det kan vara bra att stämma av i förväg med din handläggare på FK om det finns något som kommer hindra sjukpenning under rehab. Det är en fördel om FK är införstådda med planeringen, då tio veckor är en ganska lång behandlingstid. I vissa fall kan en annan form av sjukpenning användas som heter "förebyggande sjukpenning".

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan komma till oss utan alltför stor ansträngning.

Hur löser jag boendet?

Den som kommer långväga ifrån får i regel ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från annat landsting så kan ansvaret ligga hos det remitterande landstinget dit du kan vända dig med frågan. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.