Vanliga frågor om att gå i utmattningsprogram

Det som är lätt är rätt

Det är förstås många frågor, eftersom de allra flesta av våra deltagare inte har tidigare erfarenhet av reabilitering, och vi svarar gärna på alla. 

Behöver jag läkarremiss?

Först måste du söka hjälp på din vårdcentral eller företagshälsa. Där gör de en medicinsk bedömning, utesluter andra skäl till trötthet och erbjuder grundläggande stresshantering. Om utmattningen inte läker ut kan du behöva en mer omfattande rehabilitering. Då skriver din läkare eller psykolog en remiss till oss. Vi tar även emot egenremisser och stämmer då av med dig vilken hjälp du sökt tidigare.

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

Hur skriver jag min egen remiss?

Det finns tre olika sätt, du väljer det som passar dig bäst. Här finns det länkar och mer information om hur du gör.

Vad händer sedan?

Nästa steg blir en bedömningsdag där du träffar läkare, fysioterapeut och psykolog. Då tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver bara träffa en läkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

Vad hindrar dig mest i ditt arbete, dina studier eller annars i livet? Är det hjärntrötthet och utmattning som hindrar eller är det framför allt smärta och värk som hindrar? Vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig avgörs under bedömningsdagen, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera frågan med dem.

Kan jag jobba samtidigt?

Det kan ibland vara svårt - programmet och den personliga förändringsprocessen kan vara både fysiskt och emotionellt påfrestande, och du kan få ett ökat behov av tid för vila och återhämtning, särskilt under de första veckorna. Det avgör din ordinarie läkare eller våra specialistläkare tillsammans med dig.

Vad säger Försäkringskassan?

Det kan vara bra att stämma av i förväg med din handläggare på FK om du är sjukskriven om det finns något som kommer hindra sjukpenning under rehab. Det är en fördel om FK är införstådda med planeringen, då tio veckor är en ganska lång behandlingstid. I vissa fall kan en annan form av sjukpenning användas som heter "förebyggande sjukpenning".

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan komma till oss utan alltför stor ansträngning.

Hur löser jag boendet?

Den som kommer långväga ifrån får i regel ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från annat landsting så kan ansvaret ligga hos det remitterande landstinget dit du kan vända dig med frågan. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.