Smärtkunskap 3 för närstående - doktorn om vårt skydd

När tröskeln sänks

Smärtläkaren Mikael berättar hur trösklarna sänks vid långvarig smärta, inte minst i nervsystemet. Och hur smärtan skyddar oss.

När förmågan blir lägre än både krav och önskan har det framför allt kroppsliga orsaker berättar dr Mikael Jansson, tidigare medicinskt ansvarig läkare på Bragée Rehab smärtenhet.