Smärtkunskap 5 för närstående - förhållningssätt

Viktiga idéer

Kan självmedkänsla och bättre aktivitetsbalans hjälpa? Ja, svarar psykologen och arbetsterapeuten och ger ny kunskap.

Våra resultat i rehab kommer inte direkt, men när programmet är slut vittnar de flesta om stor förbättring i vardagslivet, men det unika är att man ett år senare är ännu bättre. Man har fått en verktygslåda med nya idéer och praktiska förhållningssätt som våra deltagare har kunnat ta till sig och omsätta i sin vardag. Och behöver hjälp med av sin omgivning!  Om det berättar psykologen Peggy Engqvist och arbetsterapeuten Helena Eklund.

6