Smärtkunskap 6 för närstående - bra övningar

Roten til det onda

Vår fysioterapeut Sofia berättar om de speciella metoder och övningar vi använder för att komma till rätta med roten till väldigt många av symptomen - obalansen i autonoma nervsystemet. 

Det är värdefull kunskap för alla som lever i vår pressade värld. Övningarna som din närstående lär sig här är menade att bli en del av det dagliga livet framöver. Även där behövs stöd från den närmaste omgivningen. Sofia Ödman, fysioterapeut och specialist i mental hälsa, berättar om hur praktiska övningar skapar en bättre balans i det autonoma nervsystemet.