Smärtkunskap 4 för närstående -doktorn om långvarighet

Så börjar vägen tillbaka

Smärtläkaren Mikael berättar om allt det som hänger samman med att ha långvarig smärta - och hur vägen tillbaka kan få sin början

Dr Mikael Jansson, narkosläkare och smärtspecialist och tidigare medicinskt ansvarig på Bragée Rehab smärtenhet berättar om den stora skillnaden mellan akut och långvarig smärta.