Smärtkunskap 1 för närstående - doktorn om rehab

Nödvändigt ont?