Vår syn på sjukdomen

Somatiskt och neurologiskt syndrom

Många fall börjar med infektion

ME/CFS innebär en långvarig utmattning i kombination med en rad andra symtom. ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta, och encefalomyelit är en inflammation av hjärna och ryggmärg. CFS står för Chronic Fatigue Syndrome, alltså kroniskt trötthetssyndrom. 

Den andra delen av ordet har gjort att det blivit ett vanligt missförstånd, att det enbart rör sig om en långvarig extrem trötthet. Men det vanligaste symptomet är Post Exertional Malaise (PEM), som innebär att varje ansträngning, även om den är liten, utlöser en utmattning som kvarstår under lång tid efteråt. 

Det finns ingen vetenskaplig samsyn om sjukdomens orsak. En del insjuknar i samband med infektionssjukdom, andra efter trauma mot ryggraden och andra delar av skelettet och andra utan känd orsak. Tillståndet är klassificerat som en neurologisk sjukdom. Syndromet är känt sedan 50-talet och det finns ännu idag ingen enskild botande behandling.

Forskning om ME/CFS

Internationellt har forskningen tagit fart de senaste åren och en rad behandlingsmetoder prövas och utvärderas nu. Vår avsikt är att ge tillgång till fungerande behandlingar när de blir tillgängliga. Vår forskning inriktas både på diagnostik, inte minst av hur det centrala nervsystemet påverkas, och behandlingar av olika slag.

ME/CFS drabbar cirka 0,4 procent av befolkningen, vilket betyder att det kan finnas upp till 8000 sjuka i Stockholms län. VI kan tro att siffran kommer öka väsentligt efter pandemin, då det skett vid tidigare stora virusutbrott.

På Bragée ME-Center i Stockholm erbjuder vi utredning och individuella symptomlindrande insatser vid ME/CFS. Du behöver remiss från din läkare.