ME/CFS : Vår syn på sjukdomen

Somatiskt och neurologiskt syndrom

Åtta av tio fall börjar med infektion

ME/CFS innebär en långvarig utmattning i kombination med en rad andra symtom. ME står för myalgisk encephalomyelit. Mylagi betyder muskelsmärta, och encefalomyelit är en inflammation av hjärna och ryggmärg. CFS står för cronic fatigue syndrome, alltså kroniskt trötthetssyndrom. 

Den andra delen av ordet har gjort att det blivit ett vanligt missförstånd är att det enbart rör sig om en långvarig extrem trötthet. Men det vanligaste symptomet är PEM, Post Exertional Malaise, som innebär att varje ansträngning, även om den är liten, utlöser en utmattning som kvarstår under lång tid efteråt. 

Det finns ingen vetenskaplig samsyn om sjukdomens orsak, men åtta av tio drabbas efter att de haft en infektionssjukdom och har innan dess haft ett fullt fungerande aktivt liv. Tillståndet är klassificerat som en neurologisk sjukdom. Upp till var fjärde drabbad blir sängbunden och har svårt att lämna hemmet. Syndromet är känt sedan 50-talet men det finns ännu idag ingen enskild botande behandling.

Forskning om ME/CFS

Forskningen har tagit fart de senaste åren och en rad behandlingsmetoder prövas och utvärderas nu, till exempel immunmodulerande infusioner av läkemedel, djup hjärnstimulering, kostförändringar och vitamintillskott. Vår avsikt är att vara i täten för att ge tillgång till fungerande behandlingar när de blir tillgängliga. Vår forskning inriktas både på diagnostik, inte minst av hur det centrala nervsystemet påverkas, och behandlingar av olika slag.

ME/CFS drabbar cirka 0,4 procent av befolkningen, vilket betyder att det kan finnas upp till 8000 sjuka i Stockholms län.

På Bragée ME-Center i Stockholm erbjuder vi utredning och individuella symptomlindrande insatser vid ME/CFS. Du behöver remiss från din läkare.