ME/CFS : Vår syn på sjukdomen

Somatiskt och neurologiskt syndrom

Åtta av tio fall börjar med infektion

ME/CFS innebär en långvarig utmattning i kombination med en rad andra symtom. Ett vanligt missförstånd är att det enbart rör sig om en långvarig extrem trötthet. Men det vanligaste symptomet är PEM, Post Exertional Malaise, som innebär att varje ansträngning, även om den är liten, utlöser en utmattning som kvarstår under lång tid efteråt. 

Det finns ingen vetenskaplig samsyn om sjukdomens orsak, men åtta av tio drabbas efter att de haft en infektionssjukdom och har innan dess haft ett fullt fungerande aktivt liv. Tillståndet är klassificerat som en neurologisk sjukdom. Upp till var fjärde drabbad blir sängbunden och har svårt att lämna hemmet. Syndromet är känt sedan 50-talet men det finns ännu idag ingen enskild botande behandling.

Forskning om ME/CFS

Forskningen har tagit fart de senaste åren och en rad behandlingsmetoder prövas och utvärderas nu, till exempel immunmodulerande infusioner av läkemedel, djup hjärnstimulering, kostförändringar och vitamintillskott. Vår avsikt är att vara i täten för att ge tillgång till fungerande behandlingar när de blir tillgängliga.

ME/CFS drabbar cirka 0,4 procent av befolkningen, vilket betyder att det kan finnas upp till 8000 sjuka i Stockholms län.

Behandling på Bragée

På Bragée i Stockholm erbjuder vi rehabilitering vid ME/CFS. Kontakta oss via din läkare.