Utbildning för vård och företag

Medect Academy

Vi har mycket lång erfarenhet av både online och real lifte utbildning inom  smärta och stress.  varje dag utbildar vi dessutom hundratals patienter på mottagningen, eller på vår hemsidas deltagarsidor, youtube och andra plattformar. Det kan vara intressant att veta att för den som har långvarig smärta är kunskap genom utbildning lika effektivt som fysiska behandlingar enligt omfattande forskning från främst Australien.  

Vid kliniken finns 20 specialistläkare  och ett tiotal har akademiska meriter med snart 1000 artiklar publicerade tillsammans. Sådan kompetens finns ocksp i andra yrkesgrupper, vår grundare Britt har till exempel under ett tiotal år medverkat och lett kurser inom neurosomatik på Karolinska Institutet, de mest efterfrågade någonsin.

Vår forskargrupp har en särskild internationell föreläsningsserie PIAF (Pain Inflammation and Fatigue) med månatliga föreläsningar för forskare och intresserade inom området. Vi har också vid flera tillfällen fått våra utbildningsdagar sända i SVT.

Men vi har också sedan länge delat med oss till vården och företag, och startar nu Medect Academy!

Vi kommer förstås kunna presentera färdiga kurser online eller i den fina konferensanläggning vi har i huset. som man anmäla sig till direkt.

För vården

  • ME/CFS och Post-Covid-  utredning och behandling  2-4 timmar
  • Långvarig smärta - läkemedelsbehandling 2 timmar
  • Långvarig smärta - övriga behandlingar 2 timmar
  • Smärtrehabilitering - när passar det 2 timmar

För företag

  • Att förebygga stress - halvdagsutbildning
  • Hjälp när sjukskrivning är ett problem 2 timmar
  • Det är inte min huvudvärk - att förebygga värk och smärta på jobbet
  • All smärta uppstår i hjärnan - den nya fysiologin med stora konsekvenser

Skräddarsydda utbildningar

Med vår breda kompetens kan vi sy ihop en utbildning som passar just ditt företag, din koncern eller din vårdcentral. Den kan ske på plats, eller vara videobaserad. 

Kanske behöver din vårdenhet veta hur de smidigt kan hjälpa de två största grupperna av patienter i vården - de med smärta och de med stressrelaterade besvär. Kanske har du ett företag som tillverkar hjälpmedel, eller har ovanligt stor sjukskrivning. Vi ger gärna ett förslag, utifrån din kostnadsram och förväntning.