Vi erbjuder uttbildning för vård och företag

Medect Academy

Vi har mycket lång erfarenhet av både online- och "real life"-utbildning inom  smärta och stress. Varje dag utbildar vi dessutom hundratals patienter. 

Vi förmedlar även kunskap via youtube och andra plattformar. Det kan vara intressant att veta, att för den som har långvarig smärta är kunskap genom utbildning lika effektivt som fysiska behandlingar. Detta enligt omfattande forskning från främst universitetet i Adelaide, Australien.  

Vid kliniken finns cirka 20 specialistläkare och ett tiotal av dem har akademiska meriter, med tillsammans snart 1000 artiklar publicerade. Liknande kompetens finns också i andra yrkesgrupper. Britt Bragée, medgrundare till Bragée Kliniker, har under ett tiotal år medverkat och lett kurser inom neurosomatik på Karolinska Institutet, som varit mycket efterfrågade.

Vår forskargrupp driver en internationell föreläsningsserie, PIAF (Pain Inflammation and Fatigue), med månatliga föreläsningar för forskare och intresserade inom området. Vi har vid flera tillfällen fått våra utbildningsdagar sända i SVT.

Vi har också sedan länge delat med oss till vården och företag. Som ett steg vidare presenterar vi nu Medect Academy.

Medect Academy kan presentera färdiga kurser online eller i den fina konferensanläggning som finns i Garnisonen, Karlavägen 100, där Bragée och Medect Academy har sina lokaler. Nedan är exempel på kurser vi haft eller kan hjälpa med.


För vården

  • ME/CFS och Post-Covid-  utredning och behandling, 2-4 timmar
  • Långvarig smärta - rehabilitering och behandling, 2 timmar
  • Precisisionsmedicin inom smärta, minimalinvasiva behandlingar, 2 timmar
  • Neurosomatik - ett nygammalt begrepp som nu verifieras i forskning  -2 timmar

För företag

  • Att förebygga stress - halvdagsutbildning
  • Hjälp när sjukskrivning är ett problem, 2 timmar
  • Det är inte min huvudvärk - att förebygga värk och smärta på jobbet
  • All smärta uppstår i hjärnan - den nya fysiologin med stora konsekvenser

Skräddarsydda utbildningar:

Med vår breda kompetens kan vi sy ihop en utbildning som passar just ditt företag, din koncern eller din vårdcentral. Den kan ske på plats eller vara videobaserad. 

Kanske behöver din vårdenhet veta hur de smidigt kan hjälpa de två största grupperna av patienter i vården - de med smärta och de med stressrelaterade besvär. Kanske har du ett företag som tillverkar hjälpmedel, eller har ovanligt stor sjukskrivning. Vi ger gärna ett förslag, utifrån din kostnadsram och förväntning.