Våra medarbetare på Husläkarmottagningen - Östermalm

Kunniga och erfarna

Med ledorden "trygg och trodd" krävs också att man känner förtroende för den vårdpersonal man möter. Vi anser att alla på mottagningen är lika viktiga i mötet, oavsett profession eller eller uppgift.

Här får du en presentation av personalen som arbetar på Bragée husläkarmottagning. Vi är över etthundra medarbetare inom våra kliniker och har även specialister inom andra områden som kan konsulteras vid behov.

Personal på Bragée Husläkaremottagning, Östermalm.

  • Anh-Sofi Dao, Leg.läkare specialist i allmänmedicin. Medicinskt ledningsansvarig. Anh-Sofi har lång erfarenhet som distriktsläkare i både glesbygd och storstad. Har arbetat på Bragée klinikers specialistvård det senaste året.   
  • Siv Lundaahl, Leg.läkare specialist i allmänmedicin. Siv har gedigen erfarenhet som distriktsläkare i Stockholm inklusive ledningsansvar. Ägnat sig åt Yoga som lärare och leder grupper sedan 10år tillbaka. Har arbetat på Bragée klinikers specialistvård de senaste åren.   
  • Lisa Lindberg, Distriktssköterska. Som distriktssköterska har Lisa bred kompetens. Har tidigare arbetat på vårdcentraler i Stockholm där hon har drivit mottagningar för bland annat hjärtsvikt och diabetes. Lisa har även arbetat på flertal specialistavdelningar och akutmottagning på regionens sjukhus.   
  • Hanna Forssberg, Leg. sjuksköterska Hanna har tidigare arbetat på region Stockholms sjukhus, främst inriktat mot barn, och det senaste året på Bragée klinikers specialistvård.   
  • Maria Taljo, Leg. sjuksköterska Maria har erfarenheter från både öppenvård och slutenvård, bland annat från spec. neurologisk rehab, det senaste året på Bragée klinikers specialistvård.   
  • Jörgen Laestadius, Leg.hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning och Rehabkoordinator. Jörgen har mångårig erfarenhet som samtalsbehandlare med inriktning inom KBT, främst inom primärvården men också inom psykiatri i norra och mellersta Sverige inklusive Stockholm. Har även arbetat som Rehabkoordinator inom primärvård där uppdraget är att samordna insatser för att hjälpa sjukskrivna patienter med återgång i arbete. Den senaste tiden har Jörgen arbetat på Bragée klinikers specialistvård.   
  • Maija Eriksson, Leg. psykolog Leg. Psykolog med erfarenhet från primärvård, rehabilitering och psykiatri. Har en bakgrund med kunskaper inom både KBT och PDT-metoder, med fördjupning i KBT. Har de senaste åren arbetat på Bragée klinikers specialistvård.   
  • Nahal Golsirat. Enhetschef Bragée husläkarmottagning Östermalm, leg. Hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning och ekonom. Tidigare enhetschef på Bragée ME-center.

Det är lätt att lista sig, tryck på knappen, logga in, välj "Stockholm", "Bragee Husläkarmottagning"