Smärta/utmattning : Självtest

Skulle vår rehab vara bra för dig?

Räkna först antalet JA

1. Jag är äldre än 18 år, och bor i Stockholms län och kan resa till kliniken

2. Jag har min smärta eller utmattning i mer än tre månader och de påverkar mitt liv mycket 

3.  Jag tror mig kunna delta 3 för- eller eftermiddagar i veckan.

Du skall ha TRE JA på ovanstående för rehab hos oss. 


Fortsätt räkna JA

4. Jag har fått diagnosen utmattning eller stressbesvär av läkare

5. Jag har ont i hela kroppen, inte bara en kroppsdel

Du skall ha MINST ETT JA av dessa för rehab hos oss


Och till sist har vi två frågor som gör det svårt att delta

6. Jag är beroende av alkohol eller brukar stora mängder narkotiska medel (även på recept)

7. Jag har en pågående svår tvist med försäkringskassa eller försäkringsbolag

Du skall inte svara JA på någon av dessa frågor, utan först lösa upp dessa bekymmer.

Svårare än så är det inte att förstå om man skall fatta pennan och skriva en egenremiss. Sen gör ju vi en oberoende bedömning av en mängd andra faktorer i samråd med dig. Bland annat så ska du ha sökt vård för dina besvär och vara utredd enligt regionens riktlinjer, som du hittar på viss.nu

Vad är egenremiss?

Det innebär att du kan skriva din egen remiss till oss, du kan göra det direkt på 1177.se genom att leta rätt på vår mottagning (sök på "brag" så slipper du krångla med é i bragée)  Du kan också fylla i ett frågeformulär och skicka till oss. Formuläret hittar du här:  Egenremiss för utskrift

Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Om du vill skicka din egenremiss med posten, skicka till adressen:

Bragée Kliniker
Box 242 48
104 51 Stockholm

Vi kontaktar dig sedan. Kan du inte skriva ut remissblanketten, ring oss på nr 08 54588875 så skickar vi den till dig.

Du fyller i samma remissblankett, oavsett om du söker rehabilitering för smärta eller för utmattning. Det är vanligt är det ena är huvudproblem men att det finns inslag av det andra.