Självtest

Skulle vår rehab vara bra för dig?

För att du snabbt ska kunna få ett grepp om ifall vi är rätt ställe för dig att söka till, kan du göra snabbtestet nedan:

Räkna först antalet JA

1. Jag är äldre än 18 år, och bor i Stockholms län och kan resa till kliniken.

2. Jag har min smärta eller utmattning i mer än tre månader och de påverkar mitt liv mycket.

3.  Jag tror mig kunna delta 3 för- eller eftermiddagar i veckan.

Du ska ha TRE JA på ovanstående för rehab hos oss. (Eller på 2 och 3 - och vara öppen för att delta i distansprogram.)


Fortsätt räkna JA

4. Jag har fått diagnosen utmattning eller stressbesvär av läkare.

5. Jag har ont i hela kroppen, inte bara en kroppsdel.

Du skall ha MINST ETT JA av dessa för rehab hos oss.


Och till sist har vi ytterligare två viktiga frågor:

6. Jag är beroende av alkohol eller brukar stora mängder narkotiska medel (även på recept)

7. Jag har en pågående svår tvist med försäkringskassa eller försäkringsbolag

Du skall inte svara JA på någon av dessa frågor, utan först lösa upp dessa bekymmer, om inte så blir det svårt att delta i rehabprogrammet.

Svårare än så är det inte att förstå om man skall fatta pennan och skriva en egenremiss. Sen gör ju vi en oberoende bedömning av en mängd andra faktorer, i samråd med dig. Bland annat så ska du tidigare ha sökt vård för dina besvär och vara utredd enligt regionens riktlinjer, som du hittar på viss.nu

Vad är egenremiss?

Det innebär att du kan skriva din egen remiss till oss via din dator eller telefon. 

Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Du fyller i samma remissblankett, oavsett om du söker rehabilitering för smärta eller för utmattning. Det är vanligt är det ena är huvudproblem men att det finns inslag av det andra.