Testa om vår MMR2 rehab är rätt för dig - ett vårdval

Skulle vår rehab vara bra för dig?

Det är inte alldeles lätt orientera sig i vården. Husläkaren har förstås översyn, men med vårt snabba test får du själv ett grepp om vi är rätt ställe för dig 

A. Räkna först antal JA i detta avsnitt

1. Jag är äldre än 18 år, och kan ta mig till kliniken i Stockholm för en bedömning.

2. Jag har min smärta eller utmattning i mer än tre månader och de påverkar mitt liv mycket.

3. Jag har varit hos läkare för mina besvär (ofta husläkare)

4. Jag tror mig kunna delta tre för- eller eftermiddagar i veckan på plats , eller på distans vid 2-3 tillfällen i veckan (via mobil eller dator)

Du ska ha FYRA JA på ovanstående kan du gå vidare till B.

Om du inte har fyra Ja, vänd dig till husläkaren för vård.

B. Har du nu fyra JA? Fortsätt räkna sådana.

4. Jag har fått diagnosen utmattning eller stressbesvär av läkare.

5. Jag har ont i hela kroppen, inte bara en kroppsdel.

Har du nu minst FEM JA., kan du gå vidare till C.

Om du inte nu har fem Ja, vänd dig till husläkaren för vård.

C. Och till sist behövs också ett NEJ

6. Jag är beroende av alkohol eller brukar stora mängder narkotiska medel (även på recept)

Om du svarar Ja, vänd dig till husläkaren för vård, då detta bekymmer behöver lösas innan rehab.

FEM JA och ETT NEJ. Svårare än så är det inte att förstå om man skall fatta pennan och skriva en egenremiss. Sen gör ju vi en oberoende bedömning av en mängd andra faktorer, i samråd med dig. Du kan läsa mer om vad vår uppdragsgivare Region Stockholm informerar om på 1177.se, och deras riktlinjer för läkare hittar dessa  på viss.nu

Vad är egenremiss?

Det kallas också egen vårdhänvisning, och innebär att du kan skriva din egen remiss till oss via din dator eller telefon. Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Du fyller i samma remissblankett, oavsett om du söker rehabilitering för smärta eller för utmattning. Det är vanligt är det ena är huvudproblem men att det finns inslag av det andra. Vad som är rätt för dig kommer vi överens på bedömningsdagen.

* MMR2 betyder multimodal rehabilitering typ 2, där behandlingen under några veckor sker med hjälp av team av specialistläkare, psykolog och fysioterapeut och andra vårdprofessioner.  MMR1 kallas också primärvårdsrehabilitering där kravet på specialistläkare inte finns, och behandlingsinsaterna är mer begränsade.