ME/CFS : Har jag ME?

Nu kan du själv se om kännetecknen och kraven för diagnos (kriterierna) stämmer.

Diagnosen ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom, är komplicerad, framför allt för att läkaren skall ta ställning till andra eventuella sjukdomar bakom symtomen. Samtidigt finns det en "lathund", en sammanställning av symtom och krav som ställs för diagnos om man är i huvudsak frisk för övrigt. Den kan du besvara och få hjälp inför ditt läkarbesök!

ME/CFS är en sjukdom med svår trötthet och ansträngningsutlöst försämring. Den börjar ofta, men inte alltid, plötsligt, till exempel i samband med infektion. Det finns inget särskilt prov eller någon undersökning som kan bevisa att man har sjukdomen. Istället väger man samman en rad symtom, och ser om de uppfyller de kriterier som ledande experter sammanställt, de s.k. kanadakriterierna.

Denna enkät avser att se om den som svarar har dessa symtom.Man skall förstå att att svaret inte ersätter läkarbedömning, då det kan finnas många andra sjukdomar som ger symtomen, exempelvis blodbrist, diabetes eller sköldkörtelsjukdomar. Men tanken är att den som svarar skall ha ett bättre underlag för att söka vården, då onormal trötthet alltid bör leda till läkarbesök. Om enkäten stämmer för diagnosen, kan det också bli aktuellt med bedömning på vår eller annan specialistklinik.

Enkäten är anonym, men kan användas för att sammanställa fynd i forskning och annan redovisning utan koppling till enskilda personer. Om du anger epost eller andra uppgifter som gör att du kan identifieras skyddar vi din identitet enligt GDPR och Våra regler för vår hemsida . Välkommen att svara!

Klicka här för att komma till vår diagnosenkät