Tecken på utmattning

Är du utmattad?

Att insjukna i utmattning är ofta en smygande process - men det kan också vara en plötslig och överrumplande upplevelse av att få svårt att orientera sig eller klara enkla vardagliga saker. Mycket vanligt är att man känt en stor trötthet, som inte går att vila bort. Andra symptom, som kan ha funnits med en tid är störningar av minnet, känslor av oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.

Här är några tecken som kan innebära att din trötthet är utmattning och att du kan få hjälp på vår klinik:

  • Du har en påtaglig brist på psykisk energi och har svårt att få saker gjorda. Efter psykisk ansträngning tar det lång tid för dig att återhämta dig.
  • Du har svårt att komma ihåg saker och att koncentrera dig.
  • Du fungerar påtagligt sämre under tidspress.
  • Du blir lätt irriterad och upplever humörsvängningar.
  • Sömnen fungerar inte.
  • Du känner dig fysiskt kraftlös och har kroppsliga symptom som värk, magbesvär, hjärtklappning, yrsel och ljuskänslighet.
  • Symptomen har utvecklats under en period med ökad stress på jobbet och/eller privat.