Till remittenter om multimodal rehabilitering hos oss

Information om remisser

Rehabilitering för långvarig smärta/utmattning

Bragée Klinikers enhet för rehabilitering, Bragée Rehab, arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom vårdvalet för MMR2 (Multimodal rehabilitering 2 för långvarig smärta och/eller utmattning): Läs mer på Vårdgivarguiden.se

Bragée Klinikers rehabilitering är specialiserad för de patienter som ofta räknas som svårare. Det kan vara någon med lång sjukskrivning bakom sig, att smärtan är diffus och utbredd i hela kroppen, att det finns ett samtidigt utmattningstillstånd. Eller någon som är äldre, arbetslös eller har svårare besvär än de flesta.

Enligt mätningar lyckas vi väldigt bra med den här patientgruppen, patienterna får verktyg att hantera livet och en bättre livskvalitet, enligt mätningar i NRS (Nationella registret för smärta). Men vi tar naturligtvis även emot remisser för alla som uppfyller kriterierna för MMR2. Att vara över 18 år, ha smärta sedan minst tre månader eller ha en utmattningsdiagnos är huvudförutsättningarna.

Att tänka på som remittent

Vi gör en rehabutredning och kan i vissa fall komplettera om något saknas. Att tänka på för dig som remittent är att patienten behöver ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för att klara sig ekonomiskt under rehabperioden. Vi önskar också att patienten ger sitt medgivande till att vi tar del av tidigare journaler.

Direkt i samband med rehabutredningen placerar vi patienten i en rehabgrupp för preliminärt startdatum. Detta för att snabba på processen, d v s om vår bedömning leder till att patienten ska börja hos oss. Det finns i viss mån även program på distans, där fysiska besök på kliniken är ersatta av digitala kontakter – både individuella besök och gruppbesök.

Programmet är tio veckor långt och patienterna är på plats hos oss tre halvdagar per vecka för gruppaktiviteter, tillkommer individuella stödjande besök.

Så remitterar du till oss

Det räcker med en enkel läkarremiss, med förutsättning att grundutredningen enligt Viss.nu är gjord. Använd gärna elektronisk remiss i Take Care eller skicka per post till:

Bragée Kliniker – Rehab
Box 242 48
104 51 Stockholm

Telefon: 08 545 888 75 
Du kan lämna ett meddelande och bli uppringd.

Högkostnadsskyddet gäller. Vi ligger centralt i Stockholm, nära Karlaplan.

Verksamhetschef för Bragée Kliniker - Rehab: Andreas Iwarsson

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot patienter för enbart utredning och att patienter som redan deltagit i ett MMR2-program under det senaste året inte kan remitteras till MMR2.

Efter rehab

Vi vinnlägger oss om att vara snabba med återkoppling. Du som remitterande läkare får naturligtvis ett remissvar från oss och kan ta del av journaltexten. Patienten kallas till ett uppföljande besök i grupp efter cirka fyra månader, samt efter cirka ett år, då patienterna följs upp med de enkäter som ingår i NRS. Patienten kan också boka ett boosterbesök hos oss under året efter rehabavslut.