Vi ordnar gärna studiebesök med information/utbildning

Varmt välkommna

Idag förordar SBU och vårdmyndigheter multimodalt omhändertagande som den ultimata behandlingsrekommendationen vid långvarig smärta och utmattning. 

Vi  ill vi sprida kunskap om vad multimodal rehabilitering är och etablera långsiktiga samarbeten med primärvården. Inte minst vill vi berätta om vår modell, neurosomatik.  Därför erbjuder vi studiebesök för alla vårdprofessioner. Vi har också information särskilt riktad till rehabkoordinatorer.

Gratis studiebesök med utbildning

Under ett studiebesök finns det tid för djupdykning i ett valfritt tema. Det blir en kostnadsfri utbildning, med föredrag och utrymme för frågor. Exempel på teman: Vilka undersökningar ingår i en smärtutredning? Hur kan en person vara i full gång ena dagen men helt utslagen den andra? Hur kan yrkesgrupperna samarbeta kring patienten? Från psykosomatik till neurosomatiskt synsätt, vad är skillnaden? 

Kontakta oss på info@bragee.se för intresseanmälan och information.