Så här listar Du dig - välj husläkarmottagning och läkare

Välja vårdcentral

Husläkarmottagning eller vårdcentral är bara olika namn på samma slags mottagningar i primärvård. Du bestämmer själv var du vill ha din fasta vårdkontakt. Väljer du oss, klicka bara på knappen....

Det är lätt att lista sig, tryck på knappen, logga in, välj "Stockholm", "Bragee Husläkarmottagning"


Har du inte tillgång till 1177 finns det också pappersblanketter på alla mottagningar.

Vad innebär det att lista sig på en husläkarmottagning?

Du väljer med listning helt enkelt vart du vänder dig normalt när du behöver vård. Du får tillgång till allt man har att att erbjuda dig, och skapar en långsiktig relation med läkare, har din vårdhistoria samlad och gör enklare tidbokning. En mottagning som är populär kan bli fullbokad, och inte ta emot fler som listade. Och om man exempelvis ska genomgå en utredning kan du bli hänvisad till din listade mottagning. Man kan också välja viss läkare som fast läkarkontakt om doktorn inte är fullt bokad.

Man kan byta sitt val genom att lista om dig på en annan husläkarmottagning/vårdcentral. Det är alltid kostnadsfritt, men kan bara göras två gånger på en tolvmånaders period. Om man listar om sig stryks man automatiskt från tidigare mottagning.

Man kan välja sin mottagning i hela landet, om man exempelvis studerar på annan ort eller vill komma till en viss läkare. Om man är folkbokförd i annan region får man betala resan till mottagningen själv, och sjukresor gäller inte. 

Läs mer om regler på 1177.se.