För vården : Vår inriktning

Så skiljer vi oss från annan rehab

Rehabiliteringens teoretiska grund är neurosomatisk. Det innebär synsättet att nervsystemets dysfunktion - som uppstått av stress och andra påfrestningar - skapar en rad olika kroppsliga besvär. Arbetssättet fokuserar på att rehabdeltagarna, förutom fysisk träning, återvinner balans i det autonoma nervsystemet, genom att tillägna sig faktakunskaper, träning av tekniker för integration av viktiga hjärnstrukturer samt förmåga till självreglering vid autonoma påslag.

Klinikens verksamhetsutvecklare fil dr Britt Bragée utbildar i neurosomatisk teori och arbetssätt på Karolinska Institutet i den fristående kursen "Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd". En av grunderna till neurosomatiskt synsätt finns i Stephen W Porges polyvagala teori.