Vår inriktning

Så skiljer vi oss från annan rehab

Som i all rehabilitering finns det grundläggande arbetssätt och indikationer som vi delar med andra kliniker i vårdvalet, ja i hela landet, som KBT, kunskap och fysiskt övande. 

Vårt särskilda synsätt är att nervsystemets dysfunktion - som uppstått av stress och andra påfrestningar - skapar en rad olika kroppsliga besvär. Arbetssättet fokuserar på att rehabdeltagarna, förutom fysisk träning, återvinner balans i det autonoma nervsystemet, genom att tillägna sig faktakunskaper, träning av tekniker för integration av viktiga hjärnstrukturer samt förmåga till självreglering vid autonoma påslag. Vi brukar ibland benämna synsättet som neurosomatik, ett uttryck som professor Robert Olin grundade på 90-talet för att betona de fysiologiska konsekvenser av det som annars oftare benämns psykosomatik, vilket kan feltolkas som psykiatrisk bakgrund.

Klinikens verksamhetsutvecklare fil dr Britt Bragée utbildar i  denna teori och arbetssätt på Karolinska Institutet i den fristående kursen "Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd". Vi har ett omfattande referensmaterial kring den nya hjärnforskningen för den intresserade.