Vetenskap och beprövad erfarenhet bakom vår metod

Evidensbaserad vård

Vår rehabilitering bygger på etablerade principer och styrdokument. Samtidigt är vårt särskilda synsätt i hög grad fokuserat på hjärnans och nervsystemets dysfunktion - inte minst autonom sådan.

Det är inte kontroversiellt. Stress och andra påfrestningar - skapar en rad olika kroppsliga besvär. Som i all rehabilitering finns det grundläggande arbetssätt och indikationer som vi delar med andra kliniker i vårdvalet, ja i hela landet, som KBT, kunskap och fysiskt övande. 

Men vi har en säsrskild profil. Arbetssättet fokuserar på att rehabdeltagarna, förutom fysisk träning, återvinner balans i det autonoma nervsystemet, genom att tillägna sig faktakunskaper, träning av tekniker för integration av viktiga hjärnstrukturer samt förmåga till självreglering vid autonoma påslag. Vi brukar ibland benämna synsättet som neurosomatik, ett uttryck som professor Robert Olin grundade på 90-talet för att betona de fysiologiska konsekvenser av det som annars oftare benämns psykosomatik, vilket kan feltolkas som psykiatrisk bakgrund.

Klinikens verksamhetsutvecklare fil dr Britt Bragée utbildar i  denna teori och arbetssätt på Karolinska Institutet i den fristående kursen "Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd". Vi har ett omfattande referensmaterial kring den nya hjärnforskningen för den intresserade. 

Metoden ger bra resultat, enligt det nationella kvalitetsregistret NRS har vi tyngre och mer komplicerade patienter än exempelvis högspecialiserade rehabkliniker på sjukhus, men resultat i samklang. Därtill förbättras parametrar efter ett år, jämfört med avslut, vilket är ovanligt.