Så blir du rehabdeltagare

Smärta eller utmattning mer än tre månader?

Direktlänk till egenremiss finns här!

Du som har haft värk och/eller utmattning under mer än tre månader och tidigare har sökt läkare, men behöver mer hjälp, kan kontakta oss. De flesta som kommer har haft sina symptom betydligt längre än tre månader, oftast under många år.  Vi har mycket kompetent personal med specialisering, däribland ett 20 tal specialistläkare. Resultaten är också goda, och våra väntetider korta. 

Alla som är över 18 år och uppåt och uppfyller kriterierna är välkomna. 

Frikort gäller

Vi arbetar på uppdrag för Region Stockholm med multimodal rehabilitering för långvarig smärta och/eller utmattning (MMR2). Frikort/patientavgift gäller.

Remiss och egenremiss

Vi tar förstås helst emot läkarremisser då det ger oss bra möjlighet att samarbeta med din ordinarie läkare. Men du kan också skriva din egen remiss, vilken vi behandlar och bedömer på samma sätt som läkarremisser! 

Egenremiss skriver du enklast här. Det finns andra sätt att själv skicka sin remiss till oss, länkar och information hittar du här.

Vi kan tyvärr inte ta emot dig som vill ha enbart diagnos och utredning eller smärtbehandling av läkare inom regionens vårdval, däremot kan vi göra det inom privat&försäkrings-vård.