Så blir du rehabdeltagare

Smärta eller utmattning mer än tre månader

Du som har haft värk och/eller utmattning under mer än tre månader, har sökt läkare, blivit utredd, och har provat vanliga behandlingar, men utan att det har hjälpt, kan kontakta oss. De flesta som kommer har haft sina symptom betydligt längre än tre månader, oftast under många år. Alla som är över 18 år och uppåt och uppfyller kriterierna är välkomna - och som inte under det senaste året redan har gått i ett MMR2-program. Vi kan tyvärr inte ta emot dig som vill ha enbart diagnos och utredning eller smärtbehandling av läkare.

Frikort gäller

Vi arbetar på uppdrag för Region Stockholm med multimodal rehabilitering för långvarig smärta och/eller utmattning (MMR2). Frikort/patientavgift gäller. (OBS: Regionen har infört en enhetlig avgift på 400 kronor på uteblivna besök i vården utan giltigt skäl. Bragée kliniker är skyldiga att följa regionens beslut. Lämna återbud om du inte kan komma på ett bokat besök! Frikort gäller ej. Nu kan du även se dina bokningar på 1177. Återbud sker via vår telefonservice 08-545 888 75 eller 1177)

Remiss och egenremiss

Vi tar förstås helst emot läkarremisser då det ger oss bra möjlighet att samarbeta med din ordinarie läkare. Men du kan också skriva din egen remiss, vilken vi behandlar och bedömer på samma sätt som läkarremisser! 

Du kan nu fylla i den direkt på ditt konto på 1177.se, sök reda på vår mottagning Bragée Rehab (kan räcka med att söka på "brag", accenten över é är viktig) där finns länk och formulär.

Men Du kan också skriva ut den och sända med post skriv då ut Egenremiss för utskrift som sänds till

Bragée Rehab
Box 242 48
104 51 Stockholm

Du fyller i samma remissblankett, oavsett om du söker rehabilitering för smärta eller för utmattning. Det är vanligt är att man har det ena som huvudproblem och även har inslag av det andra. Remissblanketten täcker båda.