Så här får du hjälp att komma till rehabilitering

Smärta eller utmattning mer än tre månader?

Har du haft smärta, värk eller utmattning i mer än tre månader? Har du sökt läkare men behöver mer hjälp? Då kan du kontakta oss.

Bäst är förstås att först tala med sin ordinarie läkare om han tror rehabilitering skulle vara  bra för dig. I primärvården kan men få "typ-1 rehabilitering" med i första hand fysioterapeut och arbetsterapeut. Det handlar då om 5-10 besök individuellt eller i grupp. 

Om du har svårare besvär i minst tre månader, kanske husläkaren  föreslår "typ-2", multimodal rehabilitering. Det sker i team där också specialistläkare och psykologer ingår.  Den rehabiliteringen är normalt längre och mer omfattande insatser ingår. Hos oss är den ett par tre halvdagar i veckan under cirka 10 veckor. Om du får det förslaget har du rätt att själv välja var du vill få din vård inom vårdvalet. De flesta som kommer till oss har haft sina symptom betydligt längre än tre månader, oftast under många år. Då blir det viktigt med kompetent personal. Vi har personal med specialisering och hög kompetens, däribland ett 20 tal specialistläkare. Resultaten är också goda, en stor andel kan öka sin arbetstid ett tag efter avslutad rehabilitering.  Alla som är över 18 år och uppåt och uppfyller kriterierna är välkomna. Våra väntetider är korta.

Patientavgifter och frikort

Vi arbetar på uppdrag för Region Stockholm med multimodal rehabilitering för långvarig smärta och/eller utmattning, och den vanliga patientavgiften 275 kr gäller. Högkostnadsskyddet med frikort träder in när du sammanlagt betalat 1400 kr hos oss eller tidigare. Frikortet gäller ett år från det första besöket. Det gäller i hela landet. 

Remiss och egenremiss

Vi tar förstås helst emot läkarremisser då det ger oss bra möjlighet att samarbeta med din ordinarie läkare. Men du kan också skriva din egen remiss, vilken vi behandlar och bedömer på samma sätt som läkarremisser! 

Egenremiss skriver du enklast här. Det finns andra sätt att själv skicka sin remiss till oss, länkar och information hittar du här.

Vi kan tyvärr inte ta emot dig inom regionens vårdval om du endast vill ha  diagnos och utredning eller smärtbehandling av våra specialistläkare, i så fall bör du söka sjukhusens smärtmottagningar, eller privat vård.