Rehabilitering på distans via mobil ger bra resultat!

För dig som behöver gå i rehab hemma

Den som bor långt från vår klinik på Karlavägen i Stockholm, eller av andra skäl  har svårt ta sig till oss, kan gå i distansrehab, med goda resultat.

Läget under pandemin blev startskottet för oss att börja utveckla distansprogram. Vid utvärderingar fick de så goda omdömen, att vi beslöt att fortsätta med dem, eftersom behovet finns. Så hur ser rehabilitering via mobil eller dator ut? Vem kan gå i rehab på distans?

Innehållet är mycket likt våra vanliga fysiska program och även distansprogrammet är rehab i grupp. I distansprogrammet träffar man sin grupp och gruppledaren i programmet Teams, på sin dator eller i sin telefon. I teams sker alla workshops och övningstillfällen. Distansprogrammet är ett gemensamt program för deltagare med både smärta och/eller utmattning - under programmets gång kan vissa moment skilja. Man inleder alltid med ett fysiskt besök så undersökning och kontakt öga mot öga kan ske.

Schemat är utformat så att gruppträffarna är fördelade på tre dagar per vecka. Utöver det kommer individuella besök, som också de sker via dator/telefon i ett id-säkrat program. Deltagarna behöver också avsätta tid till eget övande, läsning och reflektion. 

Du söker distansprogrammet på samma sätt som de övriga programmen med i första hand med läkarremis. Efter utredning av din husläkare som föreslår specialist rehab kan du själv välja var i vårdvalet du önskar gå.

I vårt vårdval Smärta och Utmattning gäller också egenremiss som du kan läsa om här.