Husläkaren har bra riktlinjer för vård vid fibromyalgi

Bli en kunnig patient!

Fibromyalgi innebär utbredd och ofta svår värk, ömma muskler, trötthet och ofta en rad andra besvär. Husläkaren har bra råd vid denna komplexa sjukdom!

Det finns både nationella riktlinjer, och regionala (dvs. inom det egna länet) som ligger öppet på nätet, så den intresserade patienten kan sätta sig in i vad vården förväntas göra. Se länkarna.

Det är utmärkt att denna information finns lättillgänglig för patienten. Arbetet för läkarna och vården blir mycket lättare med pålästa och kunniga patienter, och forskningen visar ju också att de medicinska resultaten blir bättre.

Om husläkaren behöver ytterligare hjälp så kan man remittera vidare. Enligt Region Stockholms vårdprogram viss.nu kan det ske genom att läkaren berättar om eller skriver remiss till:

  • Primärvårdsrehabilitering
  • Fysioterapeut för kroppskännedom, anpassad fysisk aktivitet
  • Psykolog, kurator
  • Multimodala smärtteam 

Som enda enheten  har vi tillgång till hela denna kompetenta vårdkedja i samma lokaler och med teamsamverkan. Men all god vård börjar - och skall bestå - i primärvården, hos husläkaren. Vid så svår smärta och besvär som vid fibromyalgi är en bra start att göra en vårdplan - och det är det till och med lag på. Då kan både läkaren och patienten göra de val som hjälper bäst.