Neurologisk rehabilitering vid Bragée

Start 12/8!

Neurologisk rehabilitering är till för dig som har en sjukdom eller fått en skada som drabbat nervsystemet. Det kan exempelvis vara stroke, MS, Parkinsons sjukdom eller hjärnskada. Om du bedöms vara i behov av neurologisk rehabilitering utformas en rehabiliteringsplan utifrån dina behov. 

Hur rehabiliteringen utformas beror på dina förutsättningar och behov. Målet är att utveckla och förbättra din rörelse- och funktionsförmåga så att du får tillbaka ett så normalt liv som möjligt. Rehabiliteringen anpassas efter de neurologiska skador du har. Det krävs remiss från din husläkare eller specialistläkare.

Vi planerar start av vår enhet 12 augusti 2024 på uppdrag av och efter godkännande av Region Stockholm. Man kan sända läkarremisser via post, och från startdatum också via journalsystemet Take Care.  Vad vi förstått är det delvis kösituation för sådan rehab och därför öppnar vi denna möjlighet innan startdatum.

Här finns remissblankett som gäller också innan journalsystemet klarar de elektroniska.