Landstingsrådet Ella Bolin på ME-besök 2017

Landstinget gjorde rätt

Landstingets ME-satsning har lyckats. Långa köer för utredning försvinner. Landstingsrådet Ella Bohlin besöker Bragée och kan se hur väntetiderna kortats.

---- publ 2017 ---

De årslånga köerna för utredning och behandling av kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS, har minskat drastiskt i Stockholms läns landsting.

- Det visar att vår satsning för de som har den lägsta livskvaliteten av kanske alla patientgrupper har fungerat, säger Ella Bohlin, landstingsråd för äldre och multisjuka.

När hon besökte Bragée ME/CFS-Center kunde hon se att satsningen fungerat.

- Med vårdval kan vi styra resurser och ställa krav, konstaterar hon.

Smärtläkaren Björn Bragée, som driver Bragée Kliniker, antog utmaningen att starta ME/CFS-Center i början av året:

- Landstinget i Stockholm har redan gjort en världsunik satsning med ett antal nya mottagningar för dem med utmattning, fibromyalgi, långvarig ryggsmärta och diffus värk, där Bragée Kliniker nått goda resultat. Men många vet inte att det också finns tusentals lika svårt lidande patienter som knappt kan sig till läkare på grund av att de mer eller mindre är fjättrade till hemmet och sängen. I och med vårt avtal med landstinget, så har ME/CFS-patienter i Stockholm två väl renommerade kliniker att vända sig till och köerna har kortats rejält, säger Björn Bragée.

Bara i Stockholm beräknas det finnas cirka 8000 sjuka, i hela riket cirka 36000.

- Nästa steg i vår utveckling blir att prova virtuella besök via internet, för de patienter som är för kraftlösa för att kunna ta sig hit. Idag gör vi hembesök när det är möjligt.

- Det är glädjande att patienter och läkarna som skriver remiss nu kan välja mellan två kompetenta mottagningar att där landstinget uppfyller vårdgarantin. Just nu är det kortare väntetider än genomsnittet i vården i övrigt. Vår målsättning och förhoppning är att denna vård blir nationellt ledande, säger landstingsrådet Ella Bohlin.