Vårt ME center är nu stängt - vad gäller nu?

Vad gäller nu för patienter med ME/CFS?

Region Stockholm beslöt i februari 2023 att avveckla vårt vårdval för patienter med ME/CFS. Vår framgångsrika och fina mottagning drabbades därmed av problem som gjorde det omöjligt att driva den vidare.

I stället valde vi att avveckla ME-Center successivt och stängde slutligt den 15 december 2023. Här nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna vi fått kring ME-Centers avveckling.

Patienter med ME/CFS skall i fortsättningen ha sin vård främst i primärvården, det vill säga hos den husläkare man är listad hos. Region Stockholm har skapat en enhet "Specialistenhet för postinfektiösa sjukdomar", under sektionen för beteendemedicin och psykologi vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge, till vilken husläkare kan remittera patienter med ME/CFS. Region Stockholm har alltså inte avsikten att lägga ned eller minska ME-vården, men att utveckla den och bedriva den själv i egen regi.

Det innebär att patienter som har frågor om ME/CFS  eller önskar remiss till specialistvård bör uppsöka primärvården. Vi har meddelat alla vårdcentraler som är berörda om vår stängning, och de är beredda att hjälpa dig på vanligt sätt.

Patientföreningarna RME och FSI kommer också följa utvecklingen och redovisa för sina medlemmar.

Vi har varit i kontakt med patientnämnden (tel. 08-123 467 00), som är regionens hjälpande och stödjande enhet för hjälp i vårdkontakter, de känner till situationen, och kan enligt vår erfarenhet vara ett bra stöd i att finna rätt i vården.

Till slut

Med detta tackar vi för ditt förtroende, och nu hoppas vi att du kommer att få fortsatt god vård och framsteg i behandling och omhändertagandet vid ME/CFS. Det har varit otroligt stimulerande och meningsfullt att bygga upp en även i världsmåttstock så stor och respekterad verksamhet med forskning, utbildning och utveckling. Ingen annan stans har man exempelvis kunnat skapa en så stor hembesöksverksamhet inom ME specialistvård. Men framför allt har de sex år vi fick inneburit många varma och berörande möten med en svårt drabbad patientgrupp, och det är inte med lätta hjärtan som vårt team säger farväl.

Om du följer vårt patientbrev (här) eller regelbundet besöker vår hemsida får du nyheter om forskning och om vår verksamhet och eventuella mer positiva nyheter framöver.

Stockholm 23-12-15

Nahal Golsirat, enhetschef

Björn Bragée , smärtläkare M.A.L

Andreas Iwarsson, verksamhetschef