Rehab : Utmattningsprogrammet

Återhämtning
på djupet

Kunskap, kroppsmedvetande, ACT

Programmet, som är 10 veckor långt, är baserat på de senaste rönen om återställning av kroppens förmåga till vila, sömn och återhämtning. Vår grundsyn är att många av de symptom, som till en början kan verka helt skilda från varandra, hänger ihop och har sin grund i att det autonoma nervsystemet har kommit i olag. Smärtprogrammet och utmattningsprogrammet har mycket gemensamt. I utmattningsprogrammet har vi, förutom det kroppsliga synsättet, en större del stresshantering med hjälp av KBT-metoder som ACT (Acceptance and commitment therapy). 

Något av det som ingår är:

Stresshantering baserad på KBT och ACT
Basal kroppskännedom
Kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet
Andningsträning
Pacing - att dosera sin aktivitet
Lätt träning och stavgång
Socionomstöd för till exempel planering av arbetsåtergång
Informationsträff för anhöriga och närstående

Behandlingen sker i grupp, med 10-14 deltagare. Gruppen följs åt under hela rehabtiden. Många säger att något av det bästa med rehab, var att träffa andra som förstår och är i en liknande situation. Programmet är förlagt till antingen förmiddagar eller eftermiddagar. Utöver det bokas individuella besök med olika behandlare utifrån ditt behov. De ligger vanligtvis på den delen av dagen då det inte är program. Behandlingen kan räknas som en heltidsbehandling, eftersom hemuppgifter, läsning och återhämtning ingår och tar sin tid. 

Innan det är bestämt att du ska börja kommer du att få grundlig information om programmet och ett kartläggande samtal hos en av våra rehabkoordinatorer. Efter det kallas du till en bedömning, där du även träffar läkare, fysioterapeut och psykolog.

När ditt rehabprogram är avslutat kommer du att ha återbesök med din grupp, för att upprätthålla dina förändringar och hålla fast vid de nya verktyg du fått under rehab. I planeringen av din återgång till arbetet, kan du ta hjälp av oss vid kontakter med din arbetsgivare för en hållbar plan.

Som deltagare kommer du att kunna logga in på våra patientsidor och få tillgång till bland annat ljudfiler med övningar.