Lär mer om att delta i utmattningsprogrammet

Återhämtning
på djupet

Vårt program är 10 veckor långt och baserat på de senaste rönen om återställning av kroppens förmåga till vila, sömn och återhämtning.

Att insjukna i utmattning är ofta en smygande process - men kan också vara en överrumplande upplevelse av att få svårt att orientera sig, koncentrera sig eller få saker gjorda under tidspress.

Lära sig ett nytt sätt att hantera sig själv

Efter psykisk ansträngning tar det lång tid att återhämta sig. En stor trötthet, som inte går att vila bort, är vanligt. Andra symptom är störningar av minnet, oro och ångest, sömnproblem, humörsvängningar, kraftlöshet.

 Du lägger grunden till ett nytt sätt att hantera dig själv. Behandlingen sker i en fast grupp med 12-15 deltagare. Att träffa andra i en liknande situation och uppleva en självklar förståelse från omgivningen, tycker många har varit det bästa med rehabtiden.

Efter att vi fått din remiss, är det första som sker att du kommer att kallas du till en bedömningsdag och träffar läkare, fysioterapeut och psykolog. Därefter görs planeringen om det är aktuellt för dig att börja rehab.

Grupperna har sitt schema antingen på förmiddagar eller eftermiddagar, tre dagar per vecka under tio veckor. Individuella besök bokas vanligtvis på den delen av dagen som inte är schemalagd. Utöver det ingår tid för hemuppgifter och återhämtning.  

Några månader efter att programmet är avslutat kommer du på återbesök med din grupp, för att stödja förändringarna och påminna om dina nya verktyg för att må bra. Efter rehab har du också fortsatt tillgång till hemsidans Deltagarsidor med bl a övningar.
Ur innehållet: Stresshantering, KBT/ACT, verktyg för beteendeförändring som kroppsmedvetendeträning, kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet, andningsträning, pacing, lätt träning.