Smärta/utmattning : Utmattningsprogrammet

Återhämtning
på djupet

Här finns en beskrivning av programmet. Vanliga frågor hittar du längst ned:

Att insjukna i utmattning är ofta en smygande process - men kan också vara en överrumplande upplevelse av att få svårt att orientera sig, koncentrera sig eller få saker gjorda under tidspress. Efter psykisk ansträngning tar det lång tid att återhämta sig. En stor trötthet, som inte går att vila bort, är vanligt. Andra symptom är störningar av minnet, oro och ångest, sömnproblem, humörsvängningar, kraftlöshet.
Vårt program för utmattningsrehabilitering är 10 veckor långt och baserat på de senaste rönen om återställning av kroppens förmåga till vila, sömn och återhämtning. Du lägger grunden till ett nytt sätt att hantera dig själv. Det mesta sker i en fast grupp med 10-14 deltagare. Att träffa andra i en liknande situation och uppleva en självklar förståelse från omgivningen, tycker många har varit det bästa med rehabtiden.

Grupperna har sitt schema antingen på förmiddagar eller eftermiddagar, tre dagar per vecka under tio veckor. Individuella besök bokas vanligtvis på den delen av dagen som inte är schemalagd. Utöver det ingår tid för hemuppgifter och återhämtning.  

Efter att vi fått din remiss, är det första som sker att du kommer på ett kartläggande samtal hos en av våra rehabkoordinatorer. Efter det kallas du till en bedömningsdag och träffar läkare, fysioterapeut och psykolog. Därefter görs planeringen om det är aktuellt för dig att börja rehab.

Några månader efter att programmet är avslutat kommer du på återbesök med din grupp, för att stödja förändringarna och påminna om dina nya verktyg för att må bra. Efter rehab har du också fortsatt tillgång till hemsidans Deltagarsidor med bl a övningar.
Ur innehållet: Stresshantering, KBT/ACT, basal kroppskännedom, kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet, andningsträning, pacing - att dosera sin aktivitet, lätt träning och stavgång, socionomstöd -  för till exempel planering av arbetsåtergång, informationsträff för anhöriga och närstående.

Behöver jag läkarremiss?

Först måste du söka hjälp på din vårdcentral eller företagshälsa. Där gör de en medicinsk bedömning, utesluter andra skäl till trötthet och erbjuder grundläggande stresshantering. Om utmattningen inte läker ut kan du behöva en mer omfattande rehabilitering. Då skriver din läkare eller psykolog en remiss till oss. Vi tar även emot egenremisser, men då behöver vi stämma av med dig vilken hjälp du sökt och vilka insatser som är gjorda.

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

OBS: Regionen har infört en enhetlig avgift på 400 kronor på uteblivna besök i vården utan giltigt skäl. Bragée kliniker är skyldiga att följa regionens beslut. Lämna återbud om du inte kan komma på ett bokat besök! Frikort gäller ej. Nu kan du även se dina bokningar på 1177. Återbud sker via vår telefonservice 08-545 888 75 eller 1177

Vad är egenremiss?

Det innebär att du kan skriva din egen remiss till oss, direkt på 1177.se, genom att leta rätt på vår mottagning (sök på "brag" så slipper du krångla med é i bragée)  Du kan också skriva ut och fylla i ett frågeformulär och skicka till oss.  Egenremiss för utskrift

Hur långa är väntetiderna?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket. Om vi, utifrån vad vi kan läsa i remissen, bedömer att vi kan hjälpa dig, börjar vår kontakt med att du får en tid för ett första kartläggande samtal. Nästa steg blir att också träffa läkare, fysioterapeut och psykolog. Först därefter tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver bara träffa en läkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

Vad hindrar dig mest i ditt arbete, dina studier eller annars i livet? Är det hjärntrötthet och utmattning som hindrar eller är det framför allt smärta och värk som hindrar? Vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig avgörs under bedömningsdagarna, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera frågan med dem.

Kan jag jobba samtidigt?

Det är i regel svårt - programmet och den personliga förändringsprocessen kan vara både fysiskt och emotionellt påfrestande, och du kan få ett ökat behov av tid för vila och återhämtning, särskilt de första veckorna. Rehabiliteringsprogrammet för utmattning riktar sig främst till de som varit helt sjukskrivna en tid och som först provat rehabiliteringsinsatser på vårdcentral, inom psykiatrin eller företagshälsan, men där läkningen saktat in eller kanske helt avstannat. Om du inte varit sjukskriven alls, så bör du först söka hjälp på vårdcentral eller företagshälsa. Om du tidigare varit helt sjukskriven på grund av utmattning, men nu arbetar deltid, så kan du behöva återgå till hel sjukskrivning under programmet.

Vad säger Försäkringskassan?

Försäkringskassan har regler att följa. Det kan vara bra att stämma av i förväg med din handläggare på FK om det finns något som kommer hindra sjukpenning under rehab. Det är en fördel om FK är införstådda med planeringen, då tio veckor är en ganska lång behandlingstid. I vissa fall kan en annan form av sjukpenning användas som heter "förebyggande sjukpenning".

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan komma till oss utan alltför stor ansträngning.

Hur löser jag boendet?

Den som kommer långväga ifrån får i regel ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från annat landsting så kan ansvaret ligga hos det remitterande landstinget dit du kan vända dig med frågan. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.