Vanliga frågor om att gå i smärtprogram

Det som är lätt är rätt

Det är mycket få som går i vår rehab som har tidigare erfarenhet av detta, så frågor är välkomna och här är några av de vanligare.

Behöver jag läkarremiss?

Huvudsaken för att komma till oss är att du tidigare har sökt vård för dina besvär och är utredd för din smärta eller utmattning. Det är bra med läkarremisser, eftersom vi då har någon på din vårdcentral att samarbeta med. Men ibland fungerar det inte, eller tar lång tid, att läkaren skriver remiss. Då kan du skriva en egenremiss. För vem kan bättre veta dina behov än du själv?

Hur skriver jag min egen remiss?

Det finns tre olika sätt, du väljer det som passar dig bäst. Här finns det länkar och mer information om hur du gör.

Vad händer sedan?

Nästa steg blir en bedömningsdag där du träffar läkare, fysioterapeut och psykolog. Då tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

Det kommer att kunna avgöras under bedömningsdagen, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera den frågan med dem.

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan ta dig till oss utan alltför stor ansträngning. Den som inte bor i Stockholm får ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från sitt eget landsting, så kan det bekosta resa och boende. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.

Hur långa är väntetiderna?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket, ett kartläggande samtal. Under bedömningsdagen, då det beslutas om vår rehab kommer att kunna hjälpa dig, planeras i samråd med dig när den kan starta. Vi har gruppstarter varje vecka.

Jag behöver träffa en smärtläkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering

Tar ni emot äldre?

Ja, vi har ingen åldersgräns uppåt. Alla bedöms utifrån samma kriterier, grunden för vår bedömning att man ska kunna klara av och dra nytta av rehabprogrammet utifrån den typ av besvär man har.