Rehab : Smärtprogrammet

Åtta omvälvande veckor i grupp

Kunskap, kroppsmedvetande, självmedkänsla

Programmet för långvarig smärta är åtta veckor långt. I programmet är kunskap - om kroppen, hjärnan och smärta - grundläggande, tillsammans med fysisk aktivitet, kroppsmedvetande, stresshantering, självmedkänsla och mer. Programmet är rikt och varierat och är ofta omvälvande. Meningen är att lägga grunden till ett helt nytt sätt att hantera dig själv. Det mesta sker i grupp med 10-14 deltagare. Gruppen följs åt under hela rehabtiden. Många säger att något av det bästa med rehab, var att träffa andra som förstår och är i en liknande situation. Programmet är förlagt till antingen förmiddagar eller eftermiddagar. Utöver det bokas individuella besök med olika behandlare utifrån ditt behov. De ligger vanligtvis på den delen av dagen då det inte är program. Behandlingen räknas som en heltidsbehandling, eftersom hemuppgifter, läsning och återhämtning ingår och tar sin tid. De flesta som deltar har heltidssjukskrivning eller en förebyggande sjukskrivning, beroende på situation.

Något av det som ingår är:

Smärtkunskap
Metoder för kroppsmedvetande (Feldenkrais, Basal kroppskännedom, mindfulness)
Kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet
Andningsträning
Pacing - att dosera sin aktivitet
Lätt träning och stavgång
Socionomstöd
Informationsträff för anhöriga och närstående
Uppföljning under hela det första året efter rehab

Innan det är bestämt att du ska börja kommer du att få grundlig information om programmet och ett kartläggande samtal hos en av våra rehabkoordinatorer. Efter det kallas du till en bedömning, där du även träffar läkare och fysioterapeut.

När ditt rehabprogram är avslutat fortsätter du ha kontakt med oss, fast glesare. Det blir ett antal gruppbesök inbokade under det första året. Dessutom kan du boka individuella "booster"-besök, för att upprätthålla dina förändringar och hålla fast vid de nya verktyg du fått under rehab. I samband med återgång till arbetet, kan du ta hjälp av oss vid kontakter med din arbetsgivare för en hållbar planering.

Som deltagare kommer du att kunna logga in på våra patientsidor och få tillgång till bland annat ljudfiler med övningar.