Rehabprogrammen : Smärtprogrammet

Åtta omvälvande veckor i grupp

I det ordinarie programmet för smärta kommer du fyra dagar per vecka. Vi har också deltidsprogram, med färre antal dagar per vecka, för den som har behov av det. Det kan handla om att jobbet hindrar, tröttheten är för stor eller resvägen för lång. I båda programmen är kunskap - om kroppen, hjärnan och smärta - grundläggande, tillsammans med övning i kroppsmedvetande och stresshantering. Programmet är rikt och varierat och tiden i rehab blir ofta omvälvande. Tanken är att lägga grunden till ett nytt sätt att hantera sig själv. Det mesta sker i grupp, med 10-14 deltagare. Gruppen följs åt under hela rehabtiden. Många säger att något av det bästa med rehab var att träffa andra i en liknande situation och uppleva en självklar förståelse från omgivningen. 

Du kommer att kunna välja mellan att gå ett förmiddags- eller eftermiddagsprogram. Utöver det bokas individuella besök med olika behandlare utifrån ditt behov. De ligger vanligtvis på den delen av dagen då det inte är program. Hemuppgifter och återhämtning tar också sin tid. Räkna med att rehabiliteringen sker på heltid när du går det ordinarie programmet på fyra dagar i veckan. 

I deltidsprogrammen kan uppläggen vara något annorlunda.

Före rehab: Kartläggande samtal och bedömningsdag

Innan det är bestämt att du ska börja kommer du att få grundlig information om programmen och ett kartläggande samtal hos en av våra rehabkoordinatorer. Efter det kallas du till en bedömningsdag (halvdag), där du även träffar läkare, fysioterapeut och psykolog.

Efter rehab: Återbesök i grupp, stöd av Deltagarsidorna

När ditt rehabprogram är avslutat kommer du på återbesök med din grupp, för att upprätthålla förändringarna och hålla fast vid de nya verktyg du fått under rehab. Som tidigare deltagare kommer du att obegränsat att kunna logga in på våra deltagarsidor och få tillgång till bland annat ljudfiler med övningar.

Något av det som ingår i  det ordinarie programmet för smärta är:

Smärtkunskap
Träning i kroppsmedvetande
Kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet
Andningsträning
Självmedkänsla
Pacing - att dosera sin aktivitet
Stavgång
Socionomstöd
Informationsträff för anhöriga och närstående

Deltidsprogrammen innehåller grundstenar från ordinarie programmet, med tonvikt på praktiskt övande.