Lär mer om att delta i smärtrehabilitering

Tio omvälvande veckor i grupp

Kunskap - om kroppen, hjärnan och smärta - är grundläggande i vårt rehabprogram, tillsammans med övning i kroppsmedvetande och KBT.

 Programmet är rikt och varierat och tiden i rehab blir ofta omvälvande. 

Du får lägga grunden till ett nytt sätt att hantera dig själv. Det mesta sker i en fast grupp med 12-15 deltagare. Att träffa andra i en liknande situation och uppleva en självklar förståelse, tycker många har varit det bästa med rehabtiden.

Efter att vi fått din remiss, är det första som sker att du kallas till en bedömningsdag och träffar läkare, fysioterapeut och psykolog. Därefter görs planeringen om det är aktuellt för dig att börja rehab.

Grupperna har sitt schema antingen på förmiddagar eller eftermiddagar, tre dagar per vecka under tio veckor. Individuella besök bokas vanligtvis på den delen av dagen som inte är schemalagd. Hemuppgifter och återhämtning också tar sin tid, och det är en fördel att kunna ägna sig åt programmet på heltid.  

Några månader efter att programmet är avslutat kommer du på återbesök med din grupp, för att stödja förändringarna och påminna om dina nya verktyg för att må bra. Efter rehab har du också fortsatt tillgång till hemsidans Deltagarsidor med bl a övningar.

Ur innehållet: Smärtkunskap, KBT och flera verktyg för beteendeförändring, som träning i kroppsmedvetande, kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet, andning, självmedkänsla, pacing, stavgång, sömnskola med mera. 


Några patientröster:

”Jag har precis avslutat mina nio veckor hos er och vill tacka er från djupet av mitt hjärta. Ni har hjälpt mig öppna dörren till livet igen. Ni behövs. Ni är fantastiska!” Linda, 48

"Väldigt bra personal som kan förklara på ett bra sätt.”  Anders, 55

”Bästa stället EVER” , Sofia 32 

”Gick där i 10 v när jag hade utmattningssyndrom, det var jättebra och lärorikt. Idag mår jag bra igen.”  Eva, 63