Smärta/utmattning : Smärtprogrammet

Omvälvande veckor i grupp

Kunskap, kroppsmedvetande, självmedkänsla

Det ordinarie programmet för långvarig smärta är åtta veckor långt. Vi har också deltidsprogram, för den som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i grundprogrammet. Det kan handla om att jobbet hindrar, tröttheten är för stor eller resvägen för lång, för att kunna komma varje dag. I båda programmen är kunskap - om kroppen, hjärnan och smärta - grundläggande, tillsammans med kroppsmedvetande och stresshantering. Programmet är rikt och varierat och tiden hos oss blir ofta omvälvande. Meningen är att lägga grunden till ett nytt sätt att hantera dig själv. Det mesta sker i grupp med 10-14 deltagare. Gruppen följs åt under hela rehabtiden. Många säger att något av det bästa med rehab, är att träffa andra som förstår och är i en liknande situation. Programmet är förlagt till antingen förmiddagar eller eftermiddagar. Utöver det bokas individuella besök med olika behandlare utifrån ditt behov. De ligger vanligtvis på den delen av dagen då det inte är program. Det ordinarie programmet räknas som en heltidsbehandling, eftersom hemuppgifter, läsning och återhämtning ingår och tar sin tid. De flesta som deltar i det har heltidssjukskrivning eller en förebyggande sjukskrivning, beroende på situation. Det finns också möjlighet att gå ett deltidsprogram för den som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i det ordinarie programmet.

Något av det som ingår i  det ordinarie programmet för smärta är:

Smärtkunskap
Metoder för kroppsmedvetande (Feldenkrais/Basal kroppskännedom, mindfulness)
Kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet
Andningsträning
Pacing - att dosera sin aktivitet
Stavgång
Socionomstöd
Informationsträff för anhöriga och närstående

Deltidsprogrammet innehåller grundstenar från ordinarie programmet, med tonvikt på praktiskt övande.

Innan det är bestämt att du ska börja kommer du att få grundlig information om programmen och ett kartläggande samtal hos en av våra rehabkoordinatorer. Efter det kallas du till en bedömning, där du även träffar läkare och fysioterapeut.

När ditt rehabprogram är avslutat kommer du på återbesök med din grupp, för att upprätthålla förändringarna och hålla fast vid de nya verktyg du fått under rehab. I samband med återgång till arbetet, kan du ta hjälp av oss vid kontakter med din arbetsgivare för en hållbar planering.

Som deltagare kommer du att kunna logga in på våra patientsidor och få tillgång till bland annat ljudfiler med övningar.