Smärta/utmattning : Smärtprogrammet

Nio omvälvande veckor i grupp

Här finns en beskrivning av programmet. Vanliga frågor hittar du längst ned:

Kunskap - om kroppen, hjärnan och smärta - är grundläggande i vårt rehabprogram, tillsammans med övning i kroppsmedvetande och KBT. Programmet är rikt och varierat och tiden i rehab blir ofta omvälvande. Du får lägga grunden till ett nytt sätt att hantera dig själv. Det mesta sker i en fast grupp med 10-14 deltagare. Att träffa andra i en liknande situation och uppleva en självklar förståelse från omgivningen, tycker många har varit det bästa med rehabtiden.

Grupperna har sitt schema antingen på förmiddagar eller eftermiddagar, tre dagar per vecka under nio veckor. Individuella besök bokas vanligtvis på den delen av dagen som inte är schemalagd. Hemuppgifter och återhämtning också tar sin tid, och det är en fördel att kunna ägna sig åt programmet på heltid.  

Efter att vi fått din remiss, är det första som sker att du kommer på ett kartläggande samtal hos en av våra rehabkoordinatorer. Efter det kallas du till en bedömningsdag och träffar läkare, fysioterapeut och psykolog. Därefter görs planeringen om det är aktuellt för dig att börja rehab.

Några månader efter att programmet är avslutat kommer du på återbesök med din grupp, för att stödja förändringarna och påminna om dina nya verktyg för att må bra. Efter rehab har du också fortsatt tillgång till hemsidans Deltagarsidor med bl a övningar.

Ur innehållet: Smärtkunskap, KBT, träning i kroppsmedvetande, kroppslig självreglering av autonoma nervsystemet, andning, självmedkänsla, pacing - att dosera sin aktivitet, stavgång, sömnskola, socionomstöd, informationsträff för anhöriga och närstående.

Behöver jag läkarremiss?

Nej, vi tar gärna emot egenremisser, förutsatt att din smärta varit långvarig (mer än tre månader). Men vi uppskattar självklart också att få läkarremisser, då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkare.
Egenremiss innebär att du kan skriva din egen remiss till oss, direkt på 1177.se. Leta rätt på vår mottagning (sök på "brag" så slipper du krångla med é i bragée). Du kan också skriva ut och fylla i ett frågeformulär och skicka till oss, det finns här: Egenremiss för utskrift
Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

OBS: Regionen har infört en enhetlig avgift på 400 kronor på uteblivna besök i vården utan giltigt skäl. Bragée kliniker är skyldiga att följa regionens beslut. Lämna återbud om du inte kan komma på ett bokat besök! Frikort gäller ej. Nu kan du även se dina bokningar på 1177. Återbud sker via vår telefonservice 08-545 888 75 eller 1177

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

Det kommer att kunna avgöras under bedömningsdagarna, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera den frågan med dem.

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan ta dig till oss utan alltför stor ansträngning. Den som inte bor i Stockholm får ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från sitt eget landsting, så kan det bekosta resa och boende. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.

Hur långa är väntetiderna?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket, ett kartläggande samtal. Under bedömningsdagen, då det beslutas om vår rehab kommer att kunna hjälpa dig, planeras i samråd med dig när den kan starta. Vi har gruppstarter varje vecka.

Jag behöver träffa en smärtläkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering

Tar ni emot äldre?

Ja, vi har ingen åldersgräns uppåt. Alla bedöms utifrån samma kriterier, grunden för vår bedömning att man ska kunna klara av och dra nytta av rehabprogrammet utifrån den typ av besvär man har.