Sök hjälp vid långvarig smärta och värk

Smärta kan inte ifrågasättas!

Med långvarig menas smärta som varat minst tre månader. Modern smärtvård och multimodal rehabilitering kan ge de  flesta bra hjälp.

Smärta är en upplevelse som bara kan mätas och beskrivas av dig själv. Om du har svår smärta eller inte kan alltså inte ifrågasättas – det är du som har ont som avgör! Det finns inte heller något säkert samband mellan skadans svårighet och den smärta man känner. Den internationella smärtföreningen för läkare och vårdprofessioner IASP understryker att man kan till och med ha mycket ont utan att det ens finns någon skada! Och man vill också slopa  begreppet kronisk smärta som var vanligt förr - eftersom långvarig smärta kan lindras eller botas.

Men oavsett vad smärtan beror på har man rätt att få vård. Svenska myndigheter (SBU) uppskattar att uppemot var tredje vuxen har långvarig smärta. Det finns också flera utredningar som pekar på att många skulle behöva rehabilitering med hjälp av team där olika vårdkompetenser ingår. 

Precis som du kan söka vård på vilken vårdcentral eller specialistmottagning du vill i landet, kan du också söka smärtrehabilitering på enheter i hela landet som har sådan.

BRAGÉE REHAB FÖR LÅNGVARIG SMÄRTA OCH UTMATTNING      – ETT VÅRDVAL!

Husläkaren avgör om du behöver rehabilitering och om den bör ske i primärvården eller vid multimodal specialistvård. Med multimodal menas att flera yrkesgrupper och specialister hjälper dig som patient.   Alla har team som består av läkare, psykolog, fysioterapeut och ofta flera vårdprofessioner. Vårdval Stockholm är en kvalitetsstämpel som visar att mottagningen uppfyller vissa krav.  Bragée Rehab är ett sådant vårdval med elva specialister i smärtlindring och tio team av vårdproffs. Vi har hjälpt mer än 6.000 patienter sedan 2014.

Vi har också digitala program för den som har svårt ta sig till mottagningen eller bor långt ifrån. 


Hur går det till att få specialistrehabilitering?

  • Du behöver först göra en allmänmedicinsk utredning hos husläkare som kan skriva remiss. Du har rätt att välja vårdgivare i vårdvalet. Vi föredrar detta för god samverkan med övrig vård.
  • Det finns också möjlighet att skriva egenremiss/egenanmälan och skicka den till någon av de godkända rehab mottagningarna. Vi tar gärna emot sådana om du har tidigare utretts hos husläkare

Vad kostar rehabiliteringen?

Du betalar samma patientavgift för rehabilitering som för ett vanligt besök i öppenvården. Högkostnadsskyddet (frikort)  gäller. Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din behandlare anser att det är nödvändigt.  Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift som i Region Stockholm'' 

KARLAVÄGEN 100, STOCKHOLM TEL 08 545 888 75 (teleQ)

WWW.BRAGEE.SE eller WWW.1177.SE