Välkommen åter från enkäten!

Du hamnar förmodligen på denna sida för att du nyss testat vår enkät...

Och vare sig du har möjlig ME/CFS eller inte har vi några intressanta länkar för dig här. Du kan lotsa dig vidare genom menyn efter denna sida. Glöm inte att enkäten bara är en slags patientupplysning, och att du oavsett resultat bör söka läkare om du har onormal trötthet eller andra symtom.

1. För att läsa mer om sjukdomen 

2. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev för återkommande information