Välkommen åter från enkäten!

Du hamnar förmodligen på denna sida för att du nyss testat vår enkät...

Och vare sig du har möjlig ME/CFS eller inte har vi några intressanta länkar för dig här. Du kan lotsa dig vidare genom menyn efter denna sida. Glöm inte att enkäten bara är en slags patientupplysning, och att du oavsett resultat bör söka läkare om du har onormal trötthet eller andra symtom. Vårt eget ME-center stängdes den 15 dec 2023 efter beslut i region Stockholn, som har tagit över verksanheten i egen regi. Vår forskning fortsätter. 

I ME-centers lokaler finns nu vår privata och försäkringsverksamhet www.medect.se 

1. För att läsa mer om sjukdomen

2. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev för återkommande information