Sök hjälp vid utmattningssyndrom och utbrändhet

Trötthet kan inte ifrågasättas!

Med långvarig menas besvär som varat minst tre månader. Modern vård och multimodal rehabilitering kan ge de  flesta bra hjälp.

Utmattning och trötthet är en upplevelse som bara kan mätas och beskrivas av dig själv. Om du har svår smärta eller inte kan alltså inte ifrågasättas – det är du som har ont som avgör!   Och det finns hjälp att få, som rehabilitering.

När du har fått för lite återhämtning under en längre tid reagerar kroppen. Det kan börja med symtom som trötthet och sömnsvårigheter och besvär från magen och tarmarna. Det är klart att det också kan minska om du får chansen att återhämta dig. Men om du fortsätter att vara utsatt för hög stress kan ditt tillstånd förvärras, och du kan insjukna i utmattningssyndrom. I första hand gäller diagnosen stress i arbetssituationen, även om andra belastningar bidrar.

Precis som du kan söka vård på vilken vårdcentral eller specialistmottagning du vill i landet, kan du också söka utmattningsrehabilitering på enheter i hela landet som har sådan.

BRAGÉE REHAB FÖR LÅNGVARIG SMÄRTA OCH UTMATTNING      – ETT VÅRDVAL!

Husläkaren avgör om du behöver rehabilitering och om den bör ske i primärvården eller vid multimodal specialistvård. Med multimodal menas att flera yrkesgrupper och specialister hjälper dig som patient.   Alla har team som består av läkare, psykolog, fysioterapeut och ofta flera vårdprofessioner. Vårdval Stockholm är en kvalitetsstämpel som visar att mottagningen uppfyller vissa krav.  Bragée Rehab är ett sådant vårdval med elva specialister i smärtlindring och tio team av vårdproffs. Vi har hjälpt mer än 6.000 patienter sedan 2014.

Vi har också digitala program för den som har svårt ta sig till mottagningen eller bor långt ifrån. 


Hur går det till att få specialistrehabilitering?

  • Du behöver först göra en allmänmedicinsk utredning hos husläkare som kan skriva remiss. Du har rätt att välja vårdgivare i vårdvalet. Vi föredrar detta för god samverkan med övrig vård.
  • Det finns också möjlighet att skriva egenremiss/egenanmälan och skicka den till någon av de godkända rehab mottagningarna. Vi tar gärna emot sådana om du har tidigare utretts hos husläkare

Vad kostar rehabiliteringen?

Du betalar samma patientavgift för rehabilitering som för ett vanligt besök i öppenvården. Högkostnadsskyddet (frikort)  gäller. Du som är folkbokförd i Stockholms län kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din behandlare anser att det är nödvändigt.  Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift som i Region Stockholm'' 

KARLAVÄGEN 100, STOCKHOLM TEL 08 545 888 75 (teleQ)

WWW.BRAGEE.SE eller WWW.1177.SE